Norges kraft – til markedskreftene

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.11.11

 

I Fædrelandsvennen 05.11.11 reagerer R. Ottesen fra Agder Energi på min artikkel ”Kraft til andre – og store feilinvesteringer?” 29.10.11 med referanse til min artikkel, skriver han stort sett om CO2 og global oppvarming. Spørsmålet er interessant – og med min bakgrunn fra Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås, har en mye en kunne si om den saken – men det var ikke det jeg tok opp i mitt innlegg.

CO2-problemene har mange sider, fra alt om faktagrunnlaget er i orden for konklusjonene som trekkes, om øket oppvarming skyldes endringer i solstråling – eller kanskje ikke minst en enorm avskoging av verden som fører til mindre CO2-binding og mye sterkere albedo fra jordoverflaten – spesielt i de varme strøk. Min far skrev store artikler fra Nord-Kina i Agder Tidende om kinesernes avskoging allerede i 1938. Store deler av deres naturressurser er ødelagt (flom-tørke). De er nå en av de store ”landgrabbere” i verden (Se her: Landgrabbing). Selv har jeg sett en god del av dette under mitt arbeid i flere land i Afrika hvordan miljøene totalt forandres ved avskoging.


Jeg merker meg også at han nå selger kabler og kraftsalget med de globale CO2 problemene, mens man siste kalde vinter – da de hadde tømt magasinene – fikk høre hvor viktig det var med kabler for å sikre strøm til folket. Dårlig og dyrt ble det!


Men som sagt – det var ikke mitt anliggende 29.10
.11. Mitt fokus var at nasjonalstaten Norge har hatt og skal ha et første ansvar for sine borgere – særlig når vannressursene er bygd ut for borgernes skattepenger. Det var gjort for å ta vare på folket med rimelig energi i et mørkere og kaldere land enn sydligere områder. Dette ble – ved Ny energilov – tatt ut av folkets hender og kjørt inn i markedsøkonomien – i betydelig grad sterkt i mot folkets ønsker – og hele tiden synes maksimalisering av merutbyttet å stå i fokus – ikke folkets vel som trenger denne ressursen i et av verdens nordligste land. Fokus var flyttet fra det norske folks behov, til marked og penger og nå også CO2 – i betydelig grad mot folkets ønsker. Hadde man hatt den gamle styringen over våre store vannmagasiner, hadde ikke dyr og dårligere strømforsyning oppstått – særlig ikke nå som vindkraft, småkraftverk og som Jyllandposten melder, om interessant utvikling av bølgekraft.
Og endelig: fortsetter man en så voldsom kabelutbygging som planlagt – hva blir resultatet om en god del av de europeiske økonomier kollapser og man ikke trenger mange kabler og store mengder energi fra Norge? I all fall bør det norske folk sikres strøm etter gammelt opplegg. Lykkeligvis sikret en del ordførere på Agder en viss styringsrett over kraftverkene – ellers hadde vel alt gått til Bloksberg/ Tyskland?