Nok ammoniumnitrat til mer enn 10 ”Regjeringskvartal-bomber”
på mange gårdsbruk!

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.09.11

Deler av Regjeringskvartalet i Oslo ble sprengt 22. juli 2011 ved bruk av hovedingrediensen som var ammoniumnitrat kjøpt hos Felleskjøpet og produsert av Yara. I kjølvannet av dette er det igangsatt diskusjoner om å redusere tilgjengeligheten av slike varer og det er også satt mennesker på denne saken for å vurdere tilgjengeligheten av kunstgjødsel i flere sammenhenger. Og i den settingen er det trukket frem de mange gårdsbruk som har mye åpen lagring også utendørs av de mange tonn kunstgjødsel de trenger til sin matproduksjon fra april til godt ut på høsten og mye vare vil også, for noen, stå lagret vinteren over etter innkjøp på sen høsten. Noen har også tatt til orde om at matprodusentene må lagre kunstgjødsla under mer lukkede og kontrollerbare forhold.
Å påføre denne næringa ytterligere belastninger bør glemmes nå, fordi dette er overhodet ikke gjennomtenkt om en ser på at en terrorist kun trenger 8 kg ammoniumnitrat (med de nødvendige bestanddeler i tillegg) for å sprenge en vanlig 50 seters buss i fillebiter. Det betyr at alt salg av denne type gjødsel må overvåkes på en eller annen måte og alle er dermed potensielle kriminelle også undertegnede som handler en 20 kilosekk på Plantasjen.
Ser du på denne videoen fra Danmark ser du hva en må tenke om dette: 
Video: Se gødning sprænge HT-bus i luften

Det springende spørsmål blir her, som i alle slike saker: Er problemet kunstgjødsla, automatvåpnet, kniven eller andre våpen – eller er det mennesket som er hovedproblemet og da menneskets iboende ondskap som må kontrolleres?
For det er jo slik at en brødkniv den får vi kjøpt i butikken uten spørsmål om å legitimere oss og det sendes ikke melding til PST om at NN har kjøpt en stk brødkniv. Brødkniven er jo et potensielt drapsvåpen og det er også en vanlig jordspade eller jernrive. Det helt avgjørende er at mennesket bak disse innretningene har en indre styring som gjør at vedkommende ikke går over den terskelen det er å misbruke en brødkniv, en spade eller en jernrive!

Når dette skrives er det 10 årsminnet for hendelsen 11/9-2001 i USA – da en hel verden satt klistret til TV skjermen og så noe de ikke trodde var mulig. Hvorfor trodde mange det ikke var mulig? Jo de tror ikke at mennesket er født med arvesynden, og dermed tror de på det gode i mennesket og dette gikk ut over alt man hadde tenkt seg som mulig i denne verden.
Men hvor er historiekunnskapen til disse ”overraskede” menneskene og viljen til å dra konsekvens tenkning ut av historien? For ikke mer en 70 år siden ble ca 6 millioner jøder drept i ulike land av mennesker som dyrket ondskapen. Og utryddelsen var planlagt i detalj - på en industriell måte –  i Berlin, am GrossenWannsee (20.01.1942) ble den endelige løsningen på jødene protokollert i et møte. Ca 60 % av de fremmøtte hadde en doktorgrads tittel (menneskelig kunnskap manglet de ikke). Disse elsket Nietzsches ”Gud er død”, og sendte selv mennesker i døden! (Nietzsche hadde igjen god kontakt med Richard Wagner, han som Adolf Hitler selv sa han fikk sitt kall til å bli fører fra.) Ondskapen henger sammen som vann over hele kloden (mennesket er på bunnen ondt og ikke godt), det er utgangspunktet for all statsmakt når den skal utforme regler og lover i samfunnet, det er også utgangspunktet for de mange tusen hjem i alle land når man skal styre seg selv og sine barn.

Det hadde vært mer redelig av de styrende i Norge nå å sette av penger og uttrykke verbal støtte til foreldre som ville oppdra sine egne barn på en god måte, samtidig som de styrende gjorde det de kunne for å få et godt pensum i skolen som underbygget vår norske Grunnlov fundamentert ned i Bibelen og dermed en god fremtid for alle. Men det motsatte er tilfellet, de river ned den indre styringen hos den oppvoksende slekt på en slik effektiv måte at landet nå har alvorlige problemer på flere arenaer og det vil tilta i betydelig styrke med en bomerangs effekt. Dette skal man ikke ha stor kunnskap for å se og går vi til Salme 73 av Asaf får vi demonstrert i klartekst hva utgangen av deres ferd blir. Mennesket trenger å få innlagt en indre styring fra Guds ord, fordi den medfødte styringen er ond. Har man det som utgangspunkt at mennesket er godt på bunnen – går det helt galt på de fleste av livets områder. Dokumentasjonen er overveldende og kan ikke bortforklares.
Får vi på plass igjen Sannheten om mennesket blir det igjen godt å være menneske!

 

TILLEGG:

I dette ferske faksimalet ser du en ytterligere dokumentasjon av dagens tilstand:
Olav Bergene Holm - 10.09.2011.jpg