Medfølelse med ofre av jøder eller nordmenn?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.09.11

 

Norges ambassadør i Israel, Sevje, har avlevert en høyst ufølsom og uhyggelig kommentar til anslagene mot jødenes liv og helse - kontra det forferdelig som skjedde mot Regjeringsbygget og på Utøya. Han antyder at terroren som rammet nordmenn var verre enn det som rammer jødene fra Hamas – for de kunne for det selv i. o. m at de hadde okkupert palestinsk territorium! Det kan vanskelig oppfattes annerledes når han uttaler: ”vi nordmenn anser okkupasjonen for å være årsaken til terror mot Israel.” Terroren som rammet Norge var basert på ”en ideologi som sa at Norge, og især Arbeiderpartiet, svikter norsk kultur.” Dette kan man oppfatte som en legitimering av Hamas terror fordi det altså ”er Israels feil.”


Et ufattelig feilaktig, brutalt og følelseskalt utsagn etter mitt syn og som vanskelig kan forstås som annet enn
norsk utenrikspolitisk syn!

  1. La meg med en gang si at jeg og mange nordmenn med meg helt sikkert ikke kan tas til inntekt for dette synet. Det er en grov tilsnikelse en tar sterkt avstand fra.
  2. For det andre er uttalelsen uhyggelig brutal og ubarmhjertig fordi Hamas terror rammer helt uskyldige mennesker, kvinner og barn med selvmordsbomber og raketter, mennesker som ikke har annet ansvar for dette enn at de er jøder som har reddet seg unna Europas vold og umenneskelige brutalitet. Tusener av uskyldige mennesker er nå påført ytterlige traumer for deres levetid ikke minst i områdene rundt Sederot.
  3. Dernest bygger resonnementet til Norges ambassadør på totalt sviktende grunnlag. Uansett om han kan det eller ikke – er hans manglende basis i fakta en skandale. Han vet – eller burde vite – at Judea og Samaria ikke er okkupert land/ territorium. Fram til desember 1917 var det okkupert av det Ottomanske rike som tapte for den britiske general Allenby. Og Palestina ble administrert av britene i mange år, med bl.a. løfter til jødene om at det skulle skapes et hjemland for dem der. Dette sviktet britene grovt og ga store deler av landet til araberne bl.a. Jordan. Vi kommer fram til 1945 etter Holocaust og verdenssamfunnet ved FN måtte gjøre alvor av å lage et hjem for jødene. De fikk en ytterst liten bit av det de hadde rett på av FN – som jødene tross alt godtok. De var vant til å bli løyet for og trakassert. Men araberne godtok ikke tildeling til Israel og gikk til angrep fra flere kanter – noe som m.a. resulterte i at Jordan – nettopp - okkuperte Samaria og Judea – den såkalte Vestbredden. De satt på den inntil 6 dagers krigen i 1967 som de angripende makter tapte med glans. Da snakket overhode ingen om å danne en Palestinsk stat! Da kunne de ha laget den n`te araberstat. Nå har arealene kommet på Israels hender i en angrepskrig fienden tapte – og etter internasjonal rett dreier ikke dette seg om okkupert land overhode. Man kan i beste fall kall det ”omdiskutert land”, mens det egentlig burde vært annektert av jødene for lengst – fordi de var lovet mye mer land enn de fikk – ikke minst på den nevnte uhyggelig bakgrunn. Nå sier selvsagt araberne at de blir straffet med tap av land p.g.a. Europas galskap. Sannheten er dog den at sentrale ledere av araberne var i nært samarbeid med Hitler og påskyvere for ”den endelige løsning”. Så hadde de hatt skamvett hadde de nå tidd still.
  4. Så burde Sevje - som ambassadør kjenne Israels historie - vite at terroren mot Israel begynte lenge før det han referer til som årsak. Den startet opp allerede ved massakren i Hebron i 1929. 
  5. Endelig er dette gammelt jødiske kjerneland som ingen noenlunde oppegående historisk orientert person kan være uvitende om hører jødene til. Da er det etter mitt skjønn helt andre krefter som herjer med dem – kan det være den ”ånd” som Støre* følte seg mer i slekt med enn jødenes i flg. et nylig utsagn fra han.

 

La meg avslutte slik: Hvis nordmenns offentlige representanter ikke vet mer og utviser en slik manglende dømmekraft og følsomhet – har de etter mitt skjønn ikke noe der å gjøre som offentlig representant for Norge. De er en skam for Norge og gjør oss til latter - ikke bare i Israel – men blant det meste av verdens nasjoner som er noe å regne med blant siviliserte nasjoner.

 

* I Dagbladet den 23. juli 2011 skriver de:

”Jonas Gahr Støre sender metafysisk støtte til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.”

Og bakgrunnen for Dagbladets setning over er følgende uttale fra Støre:

”Vi vil i ånden være en venn og sterk støttespiller til palestinernes rett til uavhengighet og en stat.”