Matteuseffekten

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.02.11

 

I Matteus 25, vers 29 leser vi:
”For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal tas endog det han har.” (Hele Matteus 25)

 

For en god del år siden hørte jeg om dette verset en tolkning – en tøvete sådan som omhandler siste del av verset ”fra ham skal tas endog det han har.”, som noen da utbasunerer, men trodde nå det var satt på plass så grundig at det ikke dukket opp igjen i opplyste sammenhenger, men så lar altså Fædrelandsvennen det trykke igjen i februar.

 

Lignelsen verset er tatt ut av dreier seg om Jesu gjenkomst og den rette holdningen til den, og hvordan den troende bruker sin forskjellige nådegaveutrustning til å så ”seden” Guds Ord. 1 talent er mye - 20 årslønner i sølv evt. i gull var det en svimlende formue og taler om den

forskjellige innsikt den enkelte har i nåden. Det minste en har er at ”Jesus døde for meg og fridde meg fra mine synder med sitt blod”. En formue!”


De som fikk mye lot seg gripe og spredde budskapet med den innsikt og frigjorte sinn i evangeliet de hadde fått, men dette hadde ikke han med den

ene talenten - som heller ikke var lite - og grov den ned. Vers 29 står altså i en klar sammenheng med utdelingen og bruk av talenter, hvorav de andre hadde gått ut med den frelstes sinn og holdning og båret frukt - mens denne med den ene talent ikke var frelst men hadde trælesinnet/ lovsinnet og var redd Herren, noe en ser av vers 25. Konklusjonen er klar: Den som er frelst og har Jesus - bærer frukt, han skal gis, den som ikke har Jesus - skal miste alt i sluttoppgjøret - for her snakker vi om nåderiket - ikke å være frelst av lovgjerninger som er umulig. v. 29.