Tekstboks: Relatert stoff:
”Kong Haralds Nei” til Grunnlovsrasering!
1. mai bevegelsen prøver å knuse 17. mai bevegelsen

 

Marker Konge og Fedreland ekstra på Slottsplassen 17. mai!


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.05.11

Kongen og Fedrelandet tuftet på Grunnloven av 17. mai 1814 forsøkes igjen og igjen revet av norske politikere. For ca 3 år siden ble Trond Giske innkalt til Slottet og tatt fore av Hans Majestet Kongen – i anledning at politikerne ville ødelegge flere sentrale Gunnlovsparagrafer. § 2 skal også ha vært tema der, og Kongen erklærte (i følge Finn Jor) sin uenighet i endringen av § 2!, men paragrafen så den gang ut til å få sitt banesår. Men vi aner at Grunnlovsendringene nå ikke går på skinner lenger for Storting og Regjering frem mot 200 årsjubileet i 2014, med utsettelse av Stat-Kirke saken.

Og striden mellom regjeringen og kongehuset fortsetter og tiltar i styrke. Og som det korrekt har kommet frem i flere medieoppslag de siste to dager er både det norske folk og krigsveteraner møkk lei en sosialistisk regjering som skal slå mynt på avdøde soldater som de samme politikere langt på vei ikke har utstyrt slik en soldat skal utstyres - ikke pga pengemangel, men pga slurv og samtidig forsøkes Kongehuset tråkket under hel. Nå sier mannen i gata nei! De senser antagelig ondskapen i dette om ikke bevisst så intuitivt. Jens Stoltenberg synes å ha gått til, i følge medier, det uvanlige skritt å ringe Hans Majestet Kongen som er i Slovenia i sakens anledning. Stoltenberg værer overhengende fare og er tvunget til rask tilbaketrekning. En Stoltenberg som høster godene fra arbeidet lagt ned i generasjonene før han også arbeidet utført av Kong Haakon den 7. som skal ha sagt til Abraham Vereide ved hans audiens i 1946: ”Jeg har ofte vært skuffet over presteskapet. Men de som har skapt nytt liv og åndskraft til Norge, er emissærer og lekmenn. Ja, lekmannsbevegelsen har i det hele vært en nyskapende og frelsende faktor i landet”. Denne arven prøver dagens Majestet å holde på, oppe i et moralsk samfunnskaos som har sluppet løs mye ondt. Og Kong Haakon var det som sa nei til nazimakten i aprildagene 1940 når flere høytstående politikere gav etter og noen gråt i handlingslammelse – nordmenn husker slikt og det bør repeteres gjennom historikere som en kan stole på! I Salomos Ordspråk 25, 5 kan vi tillegg lese: ”Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget ved rettferdighet.” De ugudelige har altså ikke noe der å gjøre for de bidrar til u-rettferdighet og fører dom over en nasjon.

Det nevnes blant annet i teksten til en strektegning på side 3 i Verdens Gang den 11. mai at Stoltenberg håper å rette opp litt av inntrykket fra aprildagene 1940. Der sosialistene i flere år før 1940 drev den brukne geværs politikk – og kuppet makten igjen rett etter krigen. I 2011 er vi igjen forsvarsløse her i landet. 1940-1945 kostet Norge dyrt – en ulykke av slike dimensjoner i dag vil koste oss betydelig mer nå når vi kun har 35-40 % selvforsyning av mat her i landet og da med et sterkt mekanisert jordbruk og uten beredsskapslagre av mat. Vi er i prinsippet forsvarsløse, og Sannheten i følgende strofer er mer klar en noen gang: ”1. Gud signe vårt dyre fedreland - og lat det som hagen bløma, lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma, lat folket som brødre saman bu, som kristne det kan seg søma. 2. Vil Gud ikkje vera bygningsmann - Me fåfengd på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. So vakta oss Gud så me kan bu - i heimen med fred og hyggja!”