Løft Korsets Fane Høyt!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.05.11

 

Nylig hørte jeg en forkynner som listet alle angrepene på korsmerket i flere sammenhenger, bl.a. i Stortinget var korsmerket fjernet

i en sammenheng og en båt satt i stedet fordi det virket samlende!

 

Man må regne med at det ikke er lenge før korsmerket i det norske flagg forsøkes fjernet - det har vært flere sterke antydninger.

Derfor bør korset løftes høyt i flagget med beskjed om at det skal ikke fjernes - likesom nasjonalsalmen på søndag morgen.


Kjetil Fredriksen har sunget inn sangen under. Bruk gjerne sangen i mange sammenhenger nå 17. mai.

 

Tekst og noter: Løft Korsets Fane Høyt

Fremføring:      Løft Korsets Fane Høyt