Likhet over alle grenser - Bibelen og tre kvinner

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.10.11

 

Opprørets likhetstenkning uten Gud og Hans lover og grenser er gjennom destruktivt for enkelt-mennesket, familien, samfunnet og kirken. Det stammer fra det franske opprør: Frihet, likhet og brorskap - opprørsskriket som var stjålet fra kirken hvor det het: Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker, som selvsagt er noe helt annet.

 

Nå skjer dette Gudsopprørets likhetstyranni snart på alle livsområder: selvsagt mellom mann og kvinne i samlivet, i samfunnet og i kirken og sprer seg videre til religioner og utjevning mellom nasjoner av de som kan og vil og de som av mange grunner ingenting får til. Men utjevnes og likestilles skal det! Opprørets marxistiske skrik munner ut i at nå skal kommunistens og Ap`s salme Til ungdommen av Nordahl Grieg inn i den reviderte salmeboken om det går igjennom. Det har i alle fall et flertall i Kirkerådet gått inn for med Bygfuglien i spissen. Hun som for ikke lenge siden ønsket seg en liturgi for homofile.

Damen er nå innsatt som preses i Den norske kirke stikk i strid med all sunn og sann bibelsk lære og kirkens tusenårige historie. Jesu Kristi sanne kirke er totalt ukjent med kvinner som lærere og hyrder noe som ikke var ukjent i hedenskapets religioner. Nå er en slik plassert i toppledelsen av DNK, og med alt sitt tidligere læreavvik (se tidligere artikler) så er dette en klar skjøgekirke altså en frafallskirke som er en løgnkirke. Johannes Åpenbaring roper: Gå ut fra henne for ikke å få del i hennes synder. Man blir medansvarlig uansett hvordan man snur og vender på et frivillig medlemskap.

Bibelen har en rekke advarsler mot kvinnestyret og unggutt-styre. Bare les Esaias kp. 3 og 4, fortellingen om kong Akab og Jesabel i møte med Elias og referert til i NT. Men dette overser man glatt. Nå har 16-åringer som enda ikke er myndige langt mindre modne fått være med å stemme. Det kommer nok det også, om statsråd Kleppa får det som hun vil.

 

Men la oss se litt på nyere norsk historie hvordan kvinnestyret har utviklet seg i de helt fundamentale saker som hjem og barn og oppdragelse.

 

Statsminister Gro Harlem Brundtland, lege, sørget for, og var vel fornøyd med å få lovfestet fosterdrapet som nå har tatt livet av hundre tusener av Gudsbilder som Norge sårt hadde trengt. Bare les tidligere artikkel av sentralbanksjefs H. Skånland om De barna vi må savne og hva det vil bety for realøkonomien og tilgang på arbeidskraft for ikke å snakke om at i gammel kristen tenkning ble fosterdrapet regnet for det store mordet. Flere ledende kvinner uttalte at dette var den loven som gledet dem mest. Det var jo en del av kvinnefrigjøringen. Hva det kostet samfunnet og kvinnene av lidelse snakket ingen om det fikk de slite med selv. Dog dukker det etter hvert fram i vitenskapelige rapporter.

Og i sporene av løsslippet av dette opprøret for et opprør mot Gud er det og intet nytt under solen heller. Du kan lese om et lignende frafallsopprør allerede i 2. Mosebok kp. 32 v 25 hvor det står: Da Moses så at folket var ustyrlig for Aron hadde sluppet det løs til spott for deres motstandere,-. Nettopp: Moses` egen bror den fremste blant prestene - hadde føydd folket og sluppet avguderiet og opprøret løs. Det førte til straff og dom. Hva kan vi forvente oss nå?

 

Statsråd Halvorsen (SV) har prist likestillingen på mange måter kanskje sterkest i full barnehagedekning hvor foreldrene gjennom økonomiske virkemidler bl.a. delvis fjerning av Kontantstøtten tvinges til å sende barna i barnehage om de vil eller ikke. Barna hører foreldrene til ikke staten. Det er sterke marxistiske og ugudelige føringer i et slikt opplegg. Ytterligere opplegg for å overta barna og formingen av deres sjel hører vi nå om dagen hvor 2 av 3 søknader om å starte kristne friskoler blir avslått. Så langt jeg kan skjønne, føyer dette seg inn i den lange rekke av tiltak for å overta mennesket fra vugge til grav og spesielt barna hvor fundamentet legges i deres sinn til de er 6-7 år.

Jo da, det skal bli et samfunn og en kirke etter hvert. Det er en sorgens utvikling for vårt kjære fedreland som ble så vel oppbygd på fedrenes grunn fra 1800 og fremover i det århundret før marxistisk tenkning fant sin vei inn i befolkningen og vi nå ser noe av sluttaktene i denne sklia mot avgrunnen.