Kristendom og solidaritet

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.06.11


”Jens: Marsjordre for religions-politikk ” har Vårt Land nett som overskrift 29.mai 2010. Det er en sak det er all grunn til å se på til stadighet ettersom den utvikler seg.

Statsministeren uttaler: ”En historisk anledning til å gjennomgå tros- og livssynspolitikken på nytt, sier statsministeren om ny utredning. - - - – Det er løfterikt, også for utvalgsarbeidet, sa han etter debatten. - - - Også statsministeren syntes debatten var grunnleggende god:” og ref til: ”– Hadja Tajik sa noe som var viktig: La oss nå heller bli oppmerksomme på det beste i religionene i stedet for å bry oss med det verste. - - Hun viste til at det norske velferdssamfunnet også er bygget på den kristne kulturarv – mange av institusjonene vi har den dag i dag er grunnlagt av kristne organisasjoner. ”

Så avslutter statsministeren slik: ”– Den kristne kulturarven står nær sosialdemokratiets solidaritetsbudskap. Ja, mye er beslektet, sier statsministeren.”  (Uth. av meg) Jeg tviler på at statsministeren har anelse om hva solidaritet egentlig betyr – ellers så vet han det og driver bevisst forføring. Slik jeg har fått definert ordet, så betyr det ”samhold mellom likestilte” – altså ikke samhold med de andre som er utenfor egne rekker, og aldeles ikke kjærlighet til mine fiender, som Bibelen forskriver oss i for eks Kjærlighetens høysang i Korinterbrevet. Solidaritet er altså noe helt annet enn den kristne nestekjærligheten. Deres ideologi og kristendom er som ild og vann – og det ser vi i praksis hvordan de driver sitt rivningsarbeid i Norge i dag.

Og slik har sosialismen fungert i Norge siden den fikk fotfeste her med de første fem representantene på Stortinget i 1903. En kan bare lese hva slags holdninger de har hatt fra det som historikeren og professor Edvard Bull, nestformann i Ap, forkynte i tredveåra og som Ap godt hjulpet av SV har arbeidet seg fra mot til d.d. Du kan lese det i ”Skal kristendommen ut av skolen” bl.a. s. 19, Bj. Hareide, Lutherstiftelsen 1956. Se også s. 43 om angrepene på Gr.l. § 2. De har i alle år systematisk og bevisst motarbeidet ”evangelisk-luthersk” kristendom som bygde opp Norge fra H. N. Hauges kamp fram til 1814 – hans frigjøring og Norges Gr.l. - og videre med de store Venstre-høvdinger på Erik Pontoppidans grunn! Her er det ikke plass for avguder og religioner – som har vist sin manglende bærekraft i en rekke nasjoner som de er flyktet fra!

Da undres man over Høybråtens mange uklare, div. defensive utsagn:
” KrF-leder Dagfinn Høybråten er lykkelig over at arbeidet kommer i gang. – En slik gjennomgang er et nødvendig og viktig initiativ, sier Høybråten. - - - KrF-lederen håper et bredt politisk Norge kan samles om en serie knagger for en ny religionspolitikk. - - Det religiøse livet i vårt eget samfunn preges i dag av de lange linjer fra en sterk kristen kulturarv. Men det er blitt mer uklart hvilken rolle religionen skal spille i samfunnet, sa Høybråten. - -Høybråten mener debatten viste Stortinget på sitt beste statsministeren til egen religionsdebatt i Stortinget, gjennom en såkalt interpellasjon.”

Og statsministeren er med. Han har nok sine planer: ”– Det økende tros- og livssynsmessige mangfoldet beriker samfunnet, men skaper også utfordringer. Derfor har forholdet mellom stat, samfunn, individ, religion og livssyn i sterkere grad kommet på den politiske dagsordenen i Norge og i mange andre land, sa statsministeren i Stortinget.”

Utsagnet avspeiler marsjen mot det ”multireligiøse” og ”multikulturelle” samfunn og det verdslige regiment – noe som man allerede i dag må kunne innse ikke har bærekraft i seg med oppløsningen og all volden som nå brer seg. Kan man vente noe annet når Guds Ord og budene m.m. er fratatt den oppvoksende generasjon og avguderiet – ikke flyktninger – gis større rom enn vårt gamle velprøvde fundament. Her burde KrF reise kampfanen og ikke signalisere samarbeid. Det tror jeg også folket venter seg. Tilslutningen til KrF viser hva folket mener og ønsker. Om ikke org. og Kr.F. nå tar opp kampen – men svelger mer av samme ”medisin” – vil dette bare utvikle seg fra ille til verre.