Korstogene og hedenskapet


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no  – 28.07.11

 

Under ”korstog” forfattet av Haakon Holmboe i Store Norske Leksikon på nett, kan en innledningsvis lese følgende:
korstog, det vanlige navnet på en rekke krigstokt i middelalderen, som hadde til hensikt å spre katolsk kristendom eller verne den mot hedninger, muslimer eller kjettere (som f.eks. husittene). Men særlig brukes ordet om hærferder som vesteuropeiske riddere gjorde mot muslimske riker innerst i Middelhavet, for å vinne og holde Palestina (fra like før 1100 til ut på 1200-tallet). Navnet skriver seg fra det røde korset som deltagerne festet på høyre skulder. Fra gammelt av er det vanlig å regne med sju store korstog og mange mindre.

Og litt lenger ut i artikkelen:

”Gud vil det” ble Vestens krigsrop; men de som tok korset, kunne også se frem til kirkens lønn; de kunne få gjeld utsatt, fritas fra mange slags byrder, slippe ut av livegenskap eller få sine synder tilgitt.”

Den observante leser vil ha sett følgende betegnelse i teksten over: ”katolsk kristendom” og ”få sine synder tilgitt”. DISSE to betegnelser viser oss i klartekst hvem som styrte disse korstog og hvilken ånd de var av. Disse hadde ikke noe med kristendom å gjøre.
Katolisismen baserer seg ikke på Den Treenige Gud ALENE (Se Bud 1. der Gud sier: ”Du skal ikke ha andre guder en meg.”), men de driver også menneskedyrkelse for eksempel av Maria (som hevdes å være syndfri! Og mellommann mellom Gud og menneske!) og deres syn på paven som nærmest et overmenneske og Kristi stedfortreder på jord - er også helt uBibelsk. Mennesker kan heller ikke i eget navn (”kirkens lønn”) tilgi mennesker synder. Jesus forkynte oss troen basert ALENE på Hans nåde – den kunne ikke mottas pga våre gjerninger for Han, for at ingen skulle kunne rose seg! Katolisismen forfekter også læren om Skjærsilden – hvilket også er helt uBibelsk.

I dag er det svært farlig og ikke først å definere innholdet i et ord før det brukes – fordi vi ser at mennesker av i dag også her i Norge ikke lenger har den basis som gir dem mulighet til å forstå et ords basis betydning. Katolsk kristendom for eksempel er en selvmotsigelse åndelig sett, men vil vise oss hvem disse var – pavekirkens folk, men de trodde ikke på Jesus ALENE, og praktiserte også hedenskapet med vold og jag etter mammon på flere av sine korstog.

Kristendommen forteller oss at:
Det er kun Den Treenige Gud en skal tilbe, en skal ikke tilbe mennesker og overmennesker finnes ikke. Bibelen forteller oss også at det kun er en mellommann mellom menneskene og Gud, Jesus Kristus og han er vår frelsermann. Det er Jesu soningsverk på Golgata for 2000 år siden som sonet for alle menneskers synder – og det er vår redning om vi tar i mot det og gir Jesus rett om oss selv – vi som er syndere fra unnfangelse av. Kristendommen lærer oss også at når et menneske dør og går over fra tidshusholdningen og inn i Evigheten da er det for sent å ta i mot Jesus – det må skje når vi lever her på jord.
Katolikkene lærer at etter at en er død kommer Skjærsilden (purgatoriet), med gode muligheter for en god evighet. Katolisismen lærer at
pinen i Skjærsilden kan forkortes gjennom egne eller andres gode gjerninger, eller ved sjelemesser, rekviemer. (Se Vatikanets dødsmesse.) Hvilken løgn Skjærsilden er – den har ført mange rett i Fortapelsen.

Og for å dokumentere ytterligere hvilken ånd katolisismen er bærer av vil jeg be leseren å ta en kikk på denne siden:
Moskva og Rom (ekstern lenke) – se for eksempel kapitlet om ”Hitler og Vatikanet” på side 37! Fritt etter hukommelsen, uttalte nå avdøde Carl Fredrik Wisløff: Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden.

Mer dokumentasjon trenger en ikke for å vite hvem paven og hans like står i ledetog med – og det er all grunn til å advare mot dette vesen og i en hver sammenheng presisere hva korstogene var for noe, hvilken ånd som drev dem. De var drevet av motsatsen til Kristi Ånd, nemlig Djevelens ånd.

Djevelens manifest er i følge Bibelen og ”stjele, myrde og ødelegge”. Det er jo det vi ser like for våre øyne, Djevelsk inspirerte handlinger – som vi nordmenn ikke klarer å motarbeide, fordi vi har bortdefinert Djevelen fra vårt ordforråd! Dermed står vi hjelpeløse og ser på ødeleggelsene.
Mange jobber til og med i tråd med ideologier hver dag i sitt virke med å lage lover og regler som er med på å rive ned hele vår kristne nasjon, Kristus som har skapt gode forhold for våre innbyggere også i våre mange tusen hjem. Vi skal sannelig få merke det i økende grad hvilke åndsmakter som inntar vårt land, når vi har bortdefinert Skaperen av Himmel og jord – det vil bli mareritt på mareritt, når vi selv har beredt grunnen for og aktivt arbeidet for å ønske velkommen Djevelen inn i vårt land og folk!
Det er noe som heter å være besatt av Djevelen – og da ser vi ondskap i høyeste potens som et resultat – verdenshistorien er full av mennesker som i sitt vitnesbyrd har innrømmet kontakt med Djevelen selv. Vi ser det også i dag i mange land hva fraværet av Jesus skaper av sorg og trengsler – la oss ikke forsette på Den veien, men finne veien tilbake til Treenigheten som kun ønsker det beste for hvert ett menneske på denne jord også for hver enkelt kvinne og mann i vårt land Norge!

Det er ikke uten grunn vi synger:
”Vil Gud ikkje vera byggnings mann,
Me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss Gud så me kan bu
I heimen med fred og hyggja.”

Vi kan synes som nasjon nå å være langt inne i tunge domsakter, som har sin bakgrunn i våre folkesynder. La oss be om at Ola Nordmann igjen kommer dit at han i nødens stund i fullt alvor finner frem Gud signe vårt dyre fedreland” – da vil Velsignelsene igjen strømme over vår nasjon!

Vårt heimland lenge i myrker låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.