Korset vaier i regjeringskvartalet!

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  – 22.07.11

Flere personer ble i dag skadet og flere ble hastig drept i et terroranslag på norsk jord i Oslo mot slutten av fellesferien. Mens røyken legger seg i regjeringskvartalet etter dette terroranslaget rett inn i det norske politiske epi-senter, vaier fremdeles det norske korsmerkede flagg på en høy hvit stang i det samme kvartal! Det triste oppe i det hele er at mange av dem som jobber nettopp i regjeringskvartalet aktivt jobber for å få fjernet det kristne fundament for vår nasjon og samtidig kobler de seg opp til Ondskapen – også den type ondskap vi nå er blitt vitne til! (Dokumentert her: Fra Midtøsten med Babylons Ånder til Oslo?) Som nasjon blir vi mer og mer dradd inn i slike sammenhenger som bruker kuler og krutt som meningsbærende elementer i dagliglivet…
Det kraftigste vern mot slike terroranslag er det tomme kors, som vitner om den oppstandne Jesus Kristus – den oppstandne Kristus som gjenoppsto i Judea. Judea huser flere byer bl.a. de sentrale i verdenshistorien Bethlehem og Jerusalem som har den avgjørende innvirkning på hvordan et menneskehjerte oppfører seg. Krigen kommer ikke fra våpnene, men fra menneskehjertet der det er fylt opp av ondskapens hedenskap.
I Bethlehem ble Jesus født – navnet Bethlehem består av
beit (hus) og lechem (brød) - brød-huset - mellom de store hvetemarker hvor det himmelske ”brød” ble født og lærte oss å be om ”det daglige brød”. Jesus tar seg både av det legemlige og åndelige behovet for oss mennesker.
Når det gjelder Jerusalem - der Kristus oppsto etter døden på korset - skal Kristus igjen komme tilbake slik han for opp til Himmelen og fra denne Stad skal Han igjen regjere. Satan har en agenda og det er å stoppe Guds planer – det lykkes Satan ikke med – men Han raser og sprer død, ulykke og Fortapelse, med god hjelp av de som bevisst eller ubevisst jobber for Han her på jord.

Disse enkle Sannheter danner bakteppet for kjernekonflikten mellom det som er godt i denne verden og det som er ondt. Det onde kjenner vi så alt for godt til, men den gode arv fra Jerusalem er det mange som benekter finnes – men vi finner den i Bibelen Guds Ord og den er også basis i vår norske Grunnlov spesielt nedtegnet i § 2 som RettsFundamentet for våre Lover. Og vi vet nå hva fraværet av denne Guds Ånd (i den/de som utførte terrorhandlingen i Oslo) har å si når en bombe sprenges i vårt lands hovedstad.
Som nasjon bør vi nå starte på en ny vei – den veien vi gikk på før – veien med Fundament i Arven fra Jerusalem – da slutter vi også å lefle med terrorister hvor de en befinner seg.