Kjønns separert sæd for mennesker?

Kjønnsseparert sæd for mennesker?

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.11.11

 

Landbruket har lenge drevet på med å utforske og utnytte nyvinningene innen biologien i avlsarbeid av planter og dyr. Mye lenger enn medisinen. Vår professor i genetikk, prof. Wexelsen, skrev boken ”Genetikk” som jeg vet at også medisinerstudentene brukte. Det er jo ikke så rart for det er samme ”arkitekten” som skapte himmel og jord, mennesker og dyr. Men det betyr jo ikke at man skal gjøre mennesker til dyr og behandle dem på samme måte. Da kunne man like godt flytte Det medisinske fakultet til UMB på Ås så man fullt ut kunne samkjøre forskning og praksis.


Men det synes som om det er noe av det politikerene og radissene legger opp til: Behandle mennesker som om de skulle være dyr og uten den minste forankring i RETTSKILDEN, Bibelen. For i tur og orden plukker de opp landbrukets landevinninger med uttak av sæd, nedfrysing av sæd, kunstig inseminasjon, surrogatiopplegg osv, osv. Allerede i midten av syttiårene kom en bok som het ”Den biologiske tidsbombe” som forutså mye av dette.

I motsetning til rotet i menneskers verden har norsk landbruk alltid hatt skikkelige oksekataloger slik at man vet hvem som er ”faren”.

 

Kineserne driver så hardt med sin èttbarnspolitikk og tvinger en vordende tobarnsmor til fosterdrap mot deres sikkert høylytte protester. I tillegg har kineserne alltid ønsket seg gutter fremfor jenter – og for å få det til, skjer det sikkert mye ondt i det stille.

Men nå kommer det signaler fra landbruket som man vil anta blir mottatt med åpne armer både av kineserne og andre som få eller ingen moralske grenser lenger har mellom dyr og mennesker. (Romerbrevet kapittel 1) Her kan man skape guttebabyer i fleng uten det minste hensyn til moral og konsekvenser.


Sist nummer av Bondebladet forteller oss at nå kan man kjønns separere sæden slik at man kan få fram bare oksespermier eller kvigespermier som så kan insemineres. Her burde det åpne seg muligheter i kjønnsklassekampen som 68-erne ropte høyt og kraftig på i sekstiårene og har ført langt i dag. ”Kvinnekamp er klassekamp, og klassekamp er kvinnekamp”. Menneskeheten var delt i to – uten kjærlighet og barmhjertighet. Full borgerkrig altså, helt inn i hjemmet – hvor likestillings-loven etter hvert skulle gjelde og sakte men sikkert håndheves. (Flere av oss advarte sterkt mot denne totalitære fullmaktslov allerede i 1978)

Nå kan mannen – som jo produserer sæden – sørge for å separere den – og sikre seg mannsspermier som han så plasserer hos oversjøiske mødre for en rimelig penge. Vi har jo allerede eks på surrogatti aksept høyt oppe i eliten. Og på den måten, sakte men sikkert få seg et klart mannsdominert samfunn med solid mannsflertall i valgene! Er det slik man vil ha det?

 

Dyrisk kamp med ideologien fra evolusjonslæra sørger for at den sterkeste vinner – han som har spermiene? Eller vil man ha Bibelens skapertro og lære med ekteskap som bilde på forholdet mellom bruden (menigheten) og brudgommen (Kristus) som elsket oss således at han ga seg selv for å frelse oss og ber mannen om å elske sin hustru som Kristus elsker menigheten? Valget er vårt.