Kaj Munk om skilsmisse og gjengifte.

Kaj Munk om skilsmisse og gjengifte

 

Tekstboks: Relatert stoff:
Til døden skiller dere ad… og gjengifte?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 28.12.11

 

Etter å ha lest en del utredninger og avisinnlegg med ”på den ene side og på den andre side” – men ikke hele Skriften i helhet
og sammenheng om temaet skilsmisse og gjengifte, er det befriende å lese Kaj Munks konkrete ord om saken:

 

”I gamle dager talte man om ulykkelig kjærlighet. Kjærligheten er avskaffet, bare ulykken er blitt tilbake.”

Og han fortsetter: ”Når herr Hansen har levd sammen med fru Hansen i tre og tyve år så kommer plutselig den store kjærligheten. Og den forlanger hensynsløs respekt. Borte er de tre og tyve år, borte er hjemmet, barna, selvrespekten, hensynet til løftet for selve Herrens alter. Det finnes alltid en pjatteprest som er parat til å gjøre sin egen helligdom til latter ved å motta et nytt løfte av herr Hansen, så ofte herr Hansen finner det formålstjenelig om evig troskap med en ny partner – foran det samme Herrens alter. Og nå er herr Hansen kommet i gang. Hvem vet om ikke denne store kjærligheten til den eneste kan innfinne seg en tredje gang og en fjerde gang – hvis han har råd til det. Og presten er der stadig, og han er medgjørlig og tjenestevillig og gjør narr av livet og døden og evigheten. Hvorfor har vi forresten oppfunnet den borgerlige vielse, hvis ikke i slike tilfelle?”

 

Det var dette løftet da! Et ja til løftet om å bli tro hos ektefellen til ”døden skiller eder ad.” Og videre lyder det i gammel engelsk liturgi:
”obey” (lyde) ham og ”elske og ære”.

 

En ser at teologene skriver mye om ekteskapsinngåelse foran alteret – men det er lite å finne til forståelse om slik Gud hadde tenkt det fra ”begynnelsen av” i Paradis og hva det innebærer at Guds skapning ”blir et kjød med et annet menneske” eller som man sier: ”fullbyrdet ekteskap”.  Man kaller det hor, eller ekteskapsbrudd – for man skal ikke bryte seg inn eller ut av et ekteskap - det er rett nok - men hva betyr det og hvilke konsekvenser har et samleie? Jødene drøfter dette – men lite har jeg sett hos andre til forståelse av den fundamentale forening og skaperakt.

 

Jeg husker godt det ble fortalt fra et sted i Norge, at en datter av en sogneprest ville gifte seg med en fraskilt. Hun og familien ville selvsagt at faren skulle vie dem for å få en egen festivitas over bryllupet. Faren som altså var sogneprest – sa nei – og det vakte betydelig respekt hos menigheten, men sikkert også utsagn om hardhet osv. Men jeg har også hørt om andre prester som ga etter for det sosiale presset og kanskje var årsaken til at det gikk galt senere. Det virket som om de var presset slik at en demning i deres indre ble brutt – og så begynte elendigheten. Greit nok at prestene skulle si nei – men jammen har miljøet ansvar også.

 

Avslutningsvis anbefaler vi AKF`s uttalelse om ”Ny ekteskapslov.” (Kr. 35,-)

Vi har også en glimrende betenkning om ekteskapet og liturgien til det nasjonale riket og det første riket (familien) m.m. av den danske teologen Jørgen Glenthøy. Alt kan bestilles fra akf-evje@online.no .