Ikke engang Stiklestad er fredet!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  – 29.07.11

 

Nå har de avkristnede ”multireligiøse” og ”multikulturelle” kastet sine øyne på nok et sterkt senter for norsk historie og identitet: Stiklestad og Hellig Olav.

Det var jo et meget interessant spill, ”Spelet om Heilag Olav” som jeg så for mange år siden. Det var mettet av budskap bl.a. om konsekvensen ved å sette ut barn, masser av undre osv., noe som tydeligvis ikke bekom ”kultureliten” sentralt særlig vel. Så fikk de Stein Winge opp dit - som etter forlydender forandret en god del på ”Spelet om Heilag Olav” – som igjen resulterte i at noen aktører trakk seg. Og nå sitter tidligere biskop Stålsett på NRK og gjør sitt beste for å få Stiklestad til å bli det trønderne ikke vil ha det til. De vil ha Stiklestad til det det er og skal være - et minne om kristningskongen som ikke først og fremst tvangskristnet Norge med sverd, men drog fra ting til ting og fikk folket med på å vedta Mosterloven av 1024. Det var ikke en tvangskristning, men å få makten og retten inn på ”lovens tredje bruk” (De 10 bud) som fundament for Norges stat. En god og skikkelig RETTSKILDE! Det har trønderne skjønt og tatt vare på. Med denne staten fulgte det frihet og mye godt. Det ble slutt på frillelivet, slutt på barneutsetting, ofring av en træl for godt ting osv. Med andre ord menneskesynet ble slik Bibelen sier det – og dette er selvsagt i strak motsetning til det multikulturelle med rot i avguderiene man nå vil prakke på trønderne og oss alle. Det er en skam at representanter for Den norske kirke kan være med på noe slikt – og endatil i det man likesom kaller den fredede tiden etter Oslo – og Utøya. Både den ene og den andre kan drives til fortvilelse og opprør og slike forferdelige handlinger, som vi ser i denne terroren og som er totalt uakseptabelt, ved å se hva kirke og stat kan få seg til å gjøre med folket og arven vår fra Moster – som er det eneste vern vi har for Menneskeverdet også barna i mors liv!

 

Godt er det da å se at det skal ”mer enn kule til en trønder” som Aftenposten nett 28. juli d.å. bærer bud om når de skriver: ”Fortsetter arbeidet med Aksjon Stiklestad, Ifølge lederen Eivind Lundager har motstanderne mot et multireligiøst senter på Stiklestad nå 150 støttespillere. Gruppen som planla aksjon på Stiklestad i dag mot Jonas Gahr Støre i forbindelse med at det planlegges et multireligiøst senter på det historiske stedet, fortsetter arbeidet, sier koordinator Eivind Lundager. Gruppen valgte å avlyse dagens markering, etter flere negative reaksjoner. –Vi har fått så mange henvendelser fra folk som er interesserte, at vi danner en organisasjon og bygger ut med et råd i august, sier Lundager.

–Vi er nå cirka 150, og antallet er stigende. Det er bare positive tilbakemeldinger fra folk som sier nei til dette. Vi har også stor interesse fra utlandet. Det kommer også utenlandske aviser som vil intervjue oss.”

Man prøver fra flere hold å bruke ”ekstremiststempelet” og andre stigmatiserende ord, men trønderen kan svare for seg: Det er ”et minnesmerke i norsk historie. Det var der kristendommen ble innført i Norge, det var lenge før både Grunnloven og Eidsvoll.”

Så er man redd for at: ”–Er dere en kristenkonservativ gruppe? –Nei, vi har alt fra prester og teologer til ikke-kristne som støtter oss.” Litt av et spørsmål, spør du meg!

Selvsagt kunne ikke AUF i Trøndelag holde fred, – ikke en gang i den avtalte fredede perioden, men drar i gang en motaksjon. Tidligere sekretær i AUF i N-Trøndelag sier: ”–Jeg skal legge ned en rose for å markere støtte til det multikulturelle Norge, i tillegg vil jeg vise ære til mine kamerater som falt på Utøya og vise solidaritet med de etterlatte, sier Rindal, som er lettet over at aksjonen på Stiklestad ikke ble noe av.”
Så hagler anklagene: ”–Men med tanke på at de i over en uke har insistert på å ha en markering, har de pisket opp mange følelser. For å få oppmerksomhet har de gjort så mye skade. Når de så likevel ikke velger å gjennomføre, sier det mest om dem.”

Så avslutter han med å fortelle hva kampen står om - Norges gamle prøvede verdier – kontra sosialismens, etter min mening et kulturrevolusjonært opplegg. Han sier: ”–Det er viktig at vi viser hvilke verdier som er viktig i Norge. Det er ikke tilfeldig at det var AUF som ble rammet. Vi er de fremste talsmenn for et multikulturelt Norge. ”Her kobler han selv kampen mellom det som skjedde i Oslo og Norges fundament på en interessant måte. Det er det all grunn til å merke seg!