Hva lever vi av?

 

Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  15.07.11

 

Mennesket lever ikke av brød alene leser vi i Skriften, Guds Ord. Det betyr bl.a. at vi også må ha brød (”Gi oss i dag vårt daglige brød”), men denne delen glemmer de fleste i dag eller bortforklarer det med at matimport er det vi behøver og ikke det mange kaller kostbar egenprodusert mat. Man sier det kanskje ikke direkte, men i praktisk politikk er det konklusjonen. Det er da rett å minne om følgende:
Verden er veldig nære en total proteksjonisme mht matvarehandel – det vil ramme Norge hardt, et land med kun 35-40 % selvforsyning. Og vi skal merke oss at de 35-40 % ene er basert på god tilgang på import av drakraft og reservedeler, oljen og dieselen kommer fra kun 2 nasjonale oljeraffenerier. Vi er altså uhyre sårbare og står i tillegg uten nasjonale beredskapslagre av mat til sivilbefolkningen! En slik politikk kan være villet av bestemte grunner – for det er for enkelt å kalle det vannstyre, selv om det også er det? Sverige hadde i år 2000 et beredskapssystem av mat for 12 mnd som kostet hver svenske kun 20 kroner per år – det går an – men har man andre mål og tanker om fremtiden passer det dårlig med slike lagre!

I tillegg burde følgende gi oss enda dypere refleksjoner om teamet:
- Nordmenn har aldri tidligere fått sitt daglige brød så billig som i dag i forhold til inntekten sin. Ca 11 % av lønna går til mat.
- Vi har aldri hatt mindre innenlands kompetanse (under 50 000 bønder, og lite kompetanse i kommune/fylke) på hvordan vi produserer mat, det vil koste oss dyrt.
- Det politiske presset på odelsloven (maktfordeling (og eiendomsrett)) og jordressursene (per definisjon har vi for lite jord/nordmann til å brødfø oss!) våre viser hvor lite reflekterte vi som nasjon er der vi ruller ut meter for meter med asfalt og industritomter på fin matjord! Hva med noen titalls øre økt kornpris etc og begrensninger på full markedsliberalisme for maten, der en god del av norsk matproduksjon konkurrerer på et stort internasjonalt marked der en selvsagt taper i konkurransen selv med ”vernetoll”? Da ville nyrekrutteringen til bondeyrket skyte fart og landet bli tatt mer i bruk igjen!

Oppsummert: Han som sier at vi mennesker lever ikke av brød alene sier også i Mika 2: ”Ve dem som tenker ut urett og emner på ondt mens de ligger på sitt leie! Så snart morgenen gryr, setter de det i verk, fordi det står i deres makt. De attrår marker og røver dem, de attrår hus og tar dem, de gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvelodd.” Det står ”mot bonden og hans arvelodd”, nordmenn lever i dag fra hånd til munn uten sikkerhetsnett og vi mobber bondestanden fra Stortingsfolk/regjeringsfolk og ned til mannen i gata! Og i Salomos Ordspråk kp. 28, 19 ser vi følgende: ”Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager etter tomme ting, mettes med armod”. Vi våkner neppe før sulten banker på vår dør – da blir det virkelig tøffe tider!