Hustavlen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.02.11

 

I vår tid da de fleste familier ikke har elementær kunnskap om svært viktige livsområder som kosthold, hygiene og slett ikke om innholdet i Hustavlen så gjengir vi under den delen av Martin Luthers Lille Katekisme som jo ble utformet for nettopp å gi en god hjelp til den enkelte og folket. Da kunne de få inn de helt basale kunnskaper som de da kunne bruke i hverdagen for seg selv og sine, etter mange mange år i mørket. Den Lille katekismen avsluttes slik: ”Når hver sitt Gudsord lære vil, da står det godt i huset til.” Det gjelder også det norske hus.
Ønsker du å laste ned hele Martin Luthers Lille katekisme gjør du det på denne koblingen hos DELK i Bergen: http://www.delk.no/bergen/ressurs/katekism.htm
Luthers Store katekisme kan du laste ned her: http://www.delk.no/luther


IX. Hustavlen.

1. Til biskoper, prester og predikanter:

En tilsynsmann må være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt. (1.Tim 3,2-6)

2. Hva tilhørerne skylder sine lærere og sjelesørgere:

Spis og drikk det de byr dere! For en arbeider er sin lønn verd. (Luk 10,7). Herren har bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet. (1.Kor 9,14). Den som blir undervist i ordet, skal la læreren få del i alle goder. Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. (Gal 6,6-7). Eldste som er gode menighetsforstandere, fortjener dobbelt belønning, fremfor alt de som arbeider med forkynnelse og undervisning. For Skriften sier: Du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker, og: Arbeideren er sin lønn verd. (1.Tim 5,17-18). Vi ber dere, brødre, å vise dem anerkjennelse som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere. Dere skal elske dem og sette dem overmåte høyt på grunn av den gjerning de har. Og hold fred med hverandre! (1.Tess 5,12-13). Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere. (Hebr 13,17).

3. Om de politiske myndigheter:

Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndighet som ikke er av Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom. Det er ikke for ingenting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. (Rom 13,1-2 og 4).

4. Hvilke plikter folket har overfor myndighetene:

Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er! (Matt 22,21). Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det er nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Dere betaler jo også skatt. Og myndighetene er Guds tjener, og satt til å ta seg av dette. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. (Rom 13,1 og 5-7). Og nå formaner jeg dere fremfor alt å gjøre bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og for alle som har høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv, som er preget av Gudsfrykt og blir respektert av andre. (1.Tim 2,1-2). Du skal minne dem om å underordne seg under styresmaktene og myndighetene, rette seg etter dem, og være villige til å gjøre alt godt. (Tit 3,1). Rett dere for Herrens skyld etter enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt, - de skal straffe dem som gjør det onde, og påskjønne dem som gjør det gode. (1.Pet 2,13-14).

5. Til ektemenn:

Dere ektemenn, vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part, - og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette så ikke bønnene deres blir hindret. (1.Pet 3,7). Vær ikke harde mot dem. (Kol 3,19).

6. Til gifte kvinner:

Dere gifte kvinner skal underordne dere under deres menn, - likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere nå blitt, dersom dere gjør hva godt er, og ikke lar dere skremme av noe. (1.Pet 3,1-6).

7. Til foreldre:

Dere foreldre, vekk ikke sinne eller trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. (Ef 6,4).

8. Til barna:

Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett. Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte: så det kan gå deg godt og du kan lenge leve i landet. (Ef 6,1-3).

9. Til arbeidsfolk:

Dere slaver skal adlyde deres jordiske herrer som Kristus selv, med frykt og respekt og et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker. Dere vet at enhver skal få sin lønn av Herren for det han gjør, enten han er fri eller slave. (Ef 6,5-8).

10. Til arbeidsgivere:

Dere herrer skal behandle slavene på samme måte. Bruk ikke trusler! Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. (Ef 6,9).

11. Til all ungdom:

Dere unge må underordne dere under de eldre. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde". Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere nåår tiden er inne. (1.Pet 5,5-6).

12. Til enker:

Den som er virkelig enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud, og lever i bønn og påkallelse natt og dag. Men den som bare vil nyte livet, hun er levende død. (1.Tim 5,5-6).

13. Til hele menigheten:

Budene sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. (Rom 13,9) Bær frem bønner for alle mennesker. (1.Tim 2,1).

Når hver sitt Gudsord lære vil, da står det godt i huset til.