Historieløs statsminister?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.01.11

 

For en gangs skyld så vi TV i vår kalde sal. Statsministeren skulle tale. Vakkert med blomster og en avslappet mann med retorikken på plass talte, godt rettet inn mot de store velgergrupper. Men mine kommentarer ble fort ”tøv”, ”feil” og ”historieløst”. Foran det norske folk sier han at Norge var blant de fattigste land i Europa for hundre år siden og at husmennene forsvant til Amerika.


For det første
var det mennene fra 1800 med Hans Nielsen Hauge i spissen som løftet Norge til å bli blant de rikeste land fra 1800 til 1900. Dette på grunnlag av den ”evangelisk-lutherske” livsholdning fra 1814, ”Gudsfrykt med nøysomhet”, rett forvaltning av ”Guds gode naturgåvor”. Han var Norges største ”gründer”. Den sosioøkonomiske utvikling var så formidabel, at vi gikk fra bunnen av europeisk helsestatistikk til toppen i løpet av 100 år. Folket bodde på landet, 40 leger satt i byene med dårlige kunnskaper og utstyr. (Statsfysikus Meldby, Oslo) Øket produksjon av mat, klær, hus og forbedret hygiene ga motstands- og arbeidskraft og beskyttelse.


For det andre
var utflyttingen til Amerika mye større tidligere – og nå var det – som det meget riktig senere er påpekt – småbønder o.a. som drog over.

Det er direkte farlig ikke å kunne sin historie, da er man dømt til å gjøre dens dumheter om igjen. Det gjør de også nå m.h.p. Grunnlov, landbruk, forsvar, osv. osv.


Stoltenberg er utdannet sosialøkonom? Får man ingen innsikt i annet enn penger og arbeidskraft der, noe han vektlegger med stor kraft. Er det null innføring i historie og helhetlig naturforvaltning? Statsministeren fremhevet sterkt – at kvinner skal maksimalt ut i arbeidslivet – akkurat som det å arbeide hjemme, skape en god etterslekt ikke betyr noe! Skal alt omgjøres i mammons trelldom – når livet er langt mer enn det? Hadde man satset på mor, hjemmet og barnetall og ikke fosterdrapet – ville Norge hatt nok hender i omsorg og arbeid ute. (Sentralbanksjef H. Skånland) Nå må færre og færre hender bære en økende mengde pensjonister. Ser Stoltenberg kun 100 år bakover for å glemme kristenarven som bygde landet, at Norge er et bondedemokrati (B. Furre)?
Ap.  ble startet i 1903 og fikk inn 5 representanter på Stortinget? Jørgen Løvland (Pontoppidanianer) var så alarmert av radikalismen framvokster, at han prøvde å lage et Samlingsparti for å samle gode krefter i by og land – og isolere opprørere.

Om ikke Stoltenberg har kunnskaper – eller ikke vil ha det – burde han ha rådgivere som skjønner at dette dummer ut statsledelsen for hele folket?