Herren og Hans forskrifter for livet!

Relatert stoff:

Bibelen viser vei…

 
 Av sivil.agr. Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.12.11

 

Omskjærelse av guttebarn på den åttende dag er igjen til debatt, for ente gang. Hva er det som regjerer i hodene på slike folk? Nå er kona lege og undertegnede naturvitenskapelig utdannet fra Universitet på Ås. I tillegg har jeg arbeidet i u-land og sett deres ”helseopplegg”. Hadde u-landsbefolkningen fulgt Bibelens enkle helseforskrifter ville mange av deres dødelige o.a. plager vært borte. M.a.o. skjønner vi noen gitte regler for hvordan kroppen og livet skal ivaretas – og vi skjønner stort sett det vi leser. Dessuten tror vi at Herren er til og vet hvordan Hans skapning fungerer og har åpenbart det for Sitt folk. Uansett ”humane” talemåter er det nok her ”hunden ligger begravd” for de som vil ha slutt på omskjærelsen av gutter. Enten tror de ikke at Gud er til, eller så er det en gud etter deres hode, ellers så er det vilt opprør mot Herren og Hans folk, for bl.a. Herrens helseforskrifter som er gode, hygieniske forholdsregler mot sykdom. At syndefallet gjorde helsepleie nødvendig tror man selvsagt ikke.

 

I boken ”Ingen av disse sykdommer” av dr. med. S.I. Millen (Ansgar Forlag, Oslo 1983) kan vi lese i kapittel 3 om at ”Vitenskapen når frem etter 4000 år”. Det omhandler påbudet om omskjæring i 1. Mosebok 17, 10-12 som vitenskapen etter 4000 fant ut at førte til en dramatisk reduksjon av kreft i livmorhalsen og også i mannens kjønnsorgan i de ekteskap der mannen var omskjært. Løftet om ”Ingen av disse sykdommer” står i 2 Mosebok kp. 15, v. 26. Egyptiske helseforskrifter var Moses opplært i, de kjenner vi. De var dødelige.


Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen, og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den 8. dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger. Hva Gud vet og vi ikke forsto før 4000 år senere! Omskjærelse av guttebarn gjør at man nesten ikke har livmorhals-kreft på kvinner i disse folkegrupper. En stor, farlig plage ellers i verden. Omskjærelsen må da koste langt mindre enn livmorhalskreft i kroner og plager. Og barnedrapene på sykehusene må da koste mye mer? Vi bør lete etter flere ”forsknings-resultater” fra Gud – han som vet alt.

Guds Ord har også en rekke andre regler bl.a. for en enkel men effektiv behandling av avføring som er en formidabel smittespreder i u-land. En spade bare til det bruk utenfor leiren til å grave et hull i bakken er løsningen. Jord er det mest effektive medium til å bryte ned organiske materiale av mange slag – også lik.
Forurensede hender skulle vaskes under rennende vann tre ganger – ikke i stillestående – og soltørres mellom hver gang. Altså renses med ultrafiolette stråler – som brukes ved vannrenseanleggene i dag og på instrumentene på tannlegekontor. God håndhygiene er blitt populært på norske sykehus igjen – men dr I. P. Semmelweis (1818-1865) ble grovt forfulgt av overleger og deres hovmod da han ville lære dem håndvask mot barselfeber og massedød av kvinner. Hvor dum kan egentlig mer eller mindre ”studerte røvere” bli – i sin aggresjon mot Gud og Hans omsorg for Sitt folk og den pakt Han gjorde med Abraham?

 

Bibelen har også en rekke opplysninger både for sjelehelse, om økologi – som jødene har benyttet seg av i gjenreisning* av naturen i Jødeland – og annet. Skriften har gode regler for økonomien som bl.a. USA`s første president Georg Washington – ingen dum mann - skal ha skrevet en hel bok om. Bl.a. prises jubelåret – hvert femtiende år hvor all gjeld skulle ettergis – en god regel for å få balanse i de menneskelige mellomværende for å unngå depresjoner vi har omtrent hvert 60. år. Da kunne man ”utrope frihet i landet”! Men aldri har jeg hørt teologer eller forkynnere ta fram slik visdom på talerstolene – og da kommer selvsagt angrepene. Og Herrens velsignelse – som mange av oss har opplevd konkret – er også sparsomt forkynt.
Det blir vel ikke før nøden tar oss – som da Bibelens karantene-bestemmelser for spedalske ble brukt for å stoppe svartedauden i Europa! Det kommer vel når antibiotikaene har sluttet å virke, fordi man glemte de hygieniske forskrifter og antibiotikaene ble multiresistent! Abraham forstod ikke alt om bakterier etc, men han lød Herren og det ga resultater! Og det beste av alt er at Herrens Ord har åpenbart og fremskaffet én frelsesvei til evig salighet i denne velsignede juletid bare vi hører etter!

 

 

*Siste nytt på den fronten er følgende:

«Irak og Tunisia ber Israel om hjelp mot ørken
Representanter fra Irak og Tunisia ba Israel om mulig hjelp til å bekjempe ørkenspredning under en klimakonferanse i Durban, Sør-Afrika i forrige uke. De to islamske landene som formelt sett er i krig med Israel, ønsker å lære mer om Israels teknologi og prosjekter for å hindre ørkenen i å spre seg. Lederen for den irakiske delegasjonen Susan Sami Jameel Albanaa ba om israelsk hjelp og håpet at de kan holde en åpen dialog i tiden som kommer. Også representanter fra Afghanistan var interessert i israelsk teknologi, ifølge Jewish National Fund som hadde informasjon om Israels teknologi.»
Kilde: www.karmel.net – 14.12.2011

 

I Bibelen leser vi i innledningen til Ezekiel 34 (nedtegnet for ca 2 500 år siden!) om dette med plantninger – som vi nok bare er i starten av:
«Han vil i en annen David (Messias) gi sin hjord den ene sanne hyrde og under ham la den få en fylde av velsignelse og fred, 23-31.»
Og i versene i kapitlet leser vi videre: 23 Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. 24 Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt. 25 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. 26 Og jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse; jeg vil sende regn i rette tid; velsignelses regnstrømmer skal det være. 27 Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land, og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av deres hånd som holdt dem i trældom. 28 Og de skal ikke mere være et rov for folkene, og jordens ville dyr skal ikke fortære dem; de skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. 29 Og jeg vil la en plantning vokse op for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån. 30 Og de skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de, Israels hus, er mitt folk, sier Herren, Israels Gud. 31 Og I, min hjord, den hjord jeg før, I er mennesker; jeg er eders Gud, sier Herren, Israels Gud.