Halvorsen: jødene skjønner terrorisme og trøst

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  – 17.08.11

 

Statsråd Halvorsen - hvorfor søker du ikke råd og hjelp hos jødene som har levd med terror i årevis - inntil de fikk opp muren og gjerdet som holdt terroristene borte – bortsett fra Gazaterror. De har i årevis plukket sine kjære ned fra vegger, på toppen av tunge traumer etter Europas utslettelsesleirer. Her er det erfaring både i hvordan man bekjemper terrorisme og etter-behandler dem som har blitt utsatt for slike forferdelige hendelser av nådeløse personer. Mener du alvor med å hjelpe – snakker du med og henter hjelp fra de som virkelig kan det.

 

Dine utspill nå med å bruke skolene som arena, ”sikkerhetsnett” for informasjon og barnas eventuelle traumer - samtidig som en langt på vei umyndiggjør foreldrene - er etter min mening både hensynsløst og kunnskapsløst. Barn er uhyre forskjellige, og det er foreldrene som best kan forklare og hjelpe barna sine både dag og natt. Det er for øvrig oftest om natten drømmer og mareritt bryter fram – kanskje skapt av skolens informasjon – og da er det foreldrenes innsikt, nærhet og varme som skal til – ikke en mer eller mindre tilfeldig lærer – med en hel klasse med lys og selvsagt en rød rose. Det siste direkte usmakelig - spør du meg.

 

La foreldre og barn være i fred – hverken byråkrater eller skolefolk kan uansett erstatte dem – det tyder flere utsagn om opprørerne i Londons gater på, der foreldrene - spesielt faren har sviktet – noe som etter hvert synes å være en sentral tanke også i denne massakersaken. Det er i alle fall ikke ukjent fra andre steder i verden bl.a. terrorismen i Japan. Man burde heller satt inn hjelp overfor familien og foreldrene og legge til rette for at de holder sammen og skaper den trygghet som barna trenger og har krav på. Kanskje det også kunne være en nyttig lærdom for de rød-grønne etter denne forferdelige saken. Det kan jo være et nyttig hint i deres røde kollektiviserende familiepolitikk.