Frels meg fra travelheten

 

Tekstboks: Herre, den dreper gleden!
Og hjertenes varme glød
slokner i travelheten.
Forgjeves din stemme lød!
Lydt gjennom travelheten,
lyder en stemme mildt:
Glemmer du kjærligheten,
da er din tid forspilt.
Frels meg fra travelheten!
Den øder hver stille stund,
Berøver deg hjertefreden
og hvile på Ordets grunn.
Fri meg fra travelheten!
Gi meg en stund, i dag.
Herre, i ensomheten
med deg, midt i tidenes jag.
Ingeleiv Seljevoll Høvik
(Tremening av mor, 
funnet i hennes Bibel.)
 
 


Herre, du skapte tiden

og satte oss midt deri,

Arbeidet ga du, og siden

tid til å hvile i.

 

Satan ei undte oss gleden

ved rytmen i døgnets sang,

Så oppfant han travelheten

og satte dets hjul i gang!

 

Å hvor vi haster og jager

Hvorfor, vel ingen vet.

Og våre timer og dager

slukes av travelhet!

 

Herren bød oss å vandre,

Hvor han har sin gjerning beredt.

Hvor vi kan tjene hverandre

midt i vår travelhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie og hjem

 

Av Jørgen Høgetveit (Første gang publisert 2004)

 

Frels meg fra travelheten. Om "Tidsklemma".

Etter feministenes "frigjøringsprosjekt" fra 1975 og oppover - har livet blitt mer og mer hektisk og ødeleggende for liv, samliv og helse, men det er ikke noe nytt. Man males ned og rives ut av livets naturlige rytmer. Det som evt. er nytt at man males ned uten å forstå dybdene i dette ordet:

"Lær meg å telle mine dager, så jeg må få visdom i hjertets dyp." Dermed former det seg heller ikke den bønn som dette diktet gir uttrykk for. Diktet - "Frels meg fra Travelheten" fant undertegnede i min mors Bibel for en god del år siden. Hennes tremenning hadde skrevet det. Det forteller at dikteren og hun forstår hvem det er som setter i gang jaget, hva som går tapt og hvem man skal vende seg til for å reddes fra det.

Jeg må få lov å være såpass personlig at jeg skriver litt om min mor som hadde tatt vare på dette diktet:
Jeg har lest gjennom en rekke av artiklene om "Tidsklemma" og travelhet som nå strømmer fram i norske media ikke minst i hovedstaden. Mor hadde også kjent den, men av helt andre grunner enn dagens menn og kvinner. Hun døde i en alder av 95 år - etter et langt og strevsomt liv. Hun var født 19.9.1899 og hadde gjennomlevd et utrolig århundre. Hun hadde store ressurser både fysisk og mentalt og kom fra Marstein i Romsdal  hvor faren var småbruker, lærer og kirkesanger. Moren var husmannsjente, som hadde sultet og lidd som barn, men ble en god og omsorgfull mor som også visste å rekke en givende og hjelpende
hånd til fattigfolk rundt seg.
Min mor ble utdannet menighetssøster på Menighetssøsterhjemmet - og så lenge etter - må en kunne si at hun hadde topp karakter i alle fag - inklusive de pratiske. Hun hadde lært å arbeide, men likevel strakk ikke ressursene og kreftene til senere.
Hun fikk kall som misjonær (NLM) og reiste til Kina og senere Mandsjuria hvor hun ble gift med far. Hun måtte reise hjem et år før han p.g.a. dårlig helse (sykdommer) og uroligheter. Japan angrep Manchuria i 1931. Hun reiste gjennom Stalins Russland og en Hitler på vei opp i 1938 - med en liten guttepjokk og meg under sitt hjerte.
I Russland pågikk utrenskningene og øynene var sammenknepne og mistenksomme. I Finnland satt bror min og vinket på en måte slik at de ble overbegeistret og utbrøt: Se han sier Heil Hitler. Verden var ved å gå av hengslene.

Vel hjemme dør hennes mann av tyfus i Kina, krigen kommer i Norge - og deretter mange år med liten eller ingen samfunnsstøtte i mange år for to viltre guttunger - selv om vi hjalp til med det vett og forstand rakk. Fullt arbeid, dårlig råd og stadig krav, først på Hurdal Verks Ungdomsskole  med mange nedslitte ungdommer etter krigen, så i sinnsykepleie på Faret asyl til hun nærmet seg pensjonsalder. Da husker jeg hvor takknemlig hun var for hvilen og sin lille faste pensjon som da var kommet. Hun kjente nok mang en gang på at tid og krefter ikke strakk til - og hun fant sikkert forklaring og trøst i disse versene av sin slektning.

To ganger har jeg offentliggjort diktet over i Morsdagsheftet som utgis av Akademi for Kristen Folkeopplysning, og hver gang har det kommet en god del respons - tegn på at man sliter med det samme i folkedypet også i dag om ofte av andre grunner. Derfor trykker vi det opp igjen i Norges Kommentar Avis - så kan du legge det i din Bibel - så du vet hvilken vei du skal gå med også denne saken.

Ellers vil jeg gjerne få minne deg om at du bør være med i kampen for å få ressursene, hvilen tilbake til hjemmet. Kjempe for det fra din egen lille arena i hjemmet og helt opp i de store avgjørende saker som lovgivningen avgjør her i Norge. Da vil du ha god hjelp av to foredrag til å forstå en god del sider av menneskelivet:

 

1. Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover. Det er fra 1978 - men lovene virker med full tyngde i dag. Det kan du få både i manus for kr. 30,- og som kassett til kr. 50,-. + frakt.

2. Mange opplever i dag at travelheten, uroen og mangel på stillhet og sunn rytme - ødelegger både dem selv, barna og hjemmet. Dette skjer i stor utstrekning i byene - og flere og flere ønsker seg ut på landet med seg og sine. Et foredrag forklarer deg litt av hva som skjer med mennesket med glimt fra litteratur, lyrikk og musikk hva som skjer med mennesket når det må leve i rammene som bylivet gir kontra det du får i naturen i skaperveket på landet.
Foredraget ble holdt på den avsluttende landskonferanse i "Grønn omsorg" i Stavanger i fjor og heter:
"Mennesket i skaperverket. Hva skjer med mennesket når det blir flytta fra naturen, jorda og kulturlandskapet til urbane strøk?
Glimt frå musikk, litteratur og lyrikk." Kr. 45,- + frakt.


Både 1 og 2 kan bestilles på post@kommentar-avisa.no