Fra desillusjon til håp


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.09.11

På en arbeidsplass for litt siden var det en godt voksen person over de 60 år som nevnte på at han nå var blitt helt desillusjonert, fordi (fritt sitert) "tenk hvor godt vi kunne hatt det og så er det bare rot og kaos". Hans kroppsspråk bar tydelig preg av at han mente sitt utsagn alvorlig.

Her er vedkommende ved et viktig poeng: Vi mennesker kunne hatt det godt men vi har forlatt Kilden med det Levende Vann, Jesus Kristus - da vil det gå fra verre til verst. For uten at Han får styre våre tanker henter vi tankegodset vårt fra den andre kilden og den er fra Djevelen selv - og det er det vi ser av "rot og kaos" nå.

Mange sier også i dag så "elegant": "Været kan vi ikke gjøre noe med". (punktum!) Men er det sant? Vi kan innrette oss etter de bud og regler vi fikk av Vår Herre - da ville vi bli velsignet - vi kan vel ikke akkurat kalle det velsignelse det vi opplever av store nedbørsmengder i Sør-Norge denne sommer/høst, der vi ser ødeleggelser på både eiendom og mat-avlinger i stor stil. Vi mennesker ber ikke om "godt og tjenelig vær" før vi er blitt skikkelig desillusjonerte og med andre mer presise ord når vi kommer til erkjennelsen av at "i meg bor det intet annet en ondt" for deretter å få del i at "Jesus er veien, sannheten og livet" og ved Han få del i den åpenbaring det er for et menneske når det blir frelst i et nu, rettferdiggjort. Mennesket går da fra døden til livet, og det startet da mennesket var helt "desillusjonert" og hadde mistet helt troen på seg selv og sitt eget - og troen på Jesus ALENE ble redningen for livet her på jord og for evigheten.

Personen som var desillusjonert er nok ikke alene om den tilstanden, men det viktigste er å komme fra denne desillusjonerte tilstand og helt til bunnen der en mister helt troen på seg selv og ser at det kun er troen på Jesus som gir liv og håp for denne verden. Troen på at jeg som mennesket ikke har noe å bidra med til min frelses - ikke gode gjerninger engang.

For det er alvorlige hendelser i verden om dagen. For eksempel slår nå WHO tuberkulosealarm i Europa og det er den multiresistente typen som alvorlig bekymrer - de regner med en dødsprosent på ca 50% på denne typen infeksjon. I London skal det være 3 500 personer med tuberkulose.
Månedlig hører vi nå om store jordskjelv, og daglig er det store krigshandlinger både her og der og sulten slår hardt til i flere land og regioner. Det minner mer og mer om slik det er beskrevet i Matteus 24 for den som har tid (?) til å lese de få versene. Årsaken er, dypest sett, menneskenes ondskap som øker i styrke!

Mye av elendigheten kan vi med "enkelhet" koble til menneskets hovmod bl.a. en elendig arealforvaltning der en hogger skog for fote med påfølgende erosjon og tørke. En slik naturhusholdning forbyr Guds Ord oss - den ber oss ta vare på skaperverket og hverandre.
Og hvorfor henter nasjonen Norge opp sin svarte olje fra avgrunnen i fat etter fat - den har  i hvertfall ikke brakt vår nasjon velsignelse...og vi har en statsmakt som fordømmer terrorisme på Utøya men ikke når israelske barn blir slaktet ned i den samme ånd, terrorismens ånd - ånden fra den kilden vi nevnte over, Djevelen. Motsatsen er Jesus Kristus - Han fjerner desillusjonen og får oss til å våkne opp i realismens og sannhetens rike, og på det fundament kan det handles.