Fra barnemishandling til mer barnemishandling


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.10.11

Dagen nett 10.10.11 forteller oss gjennom innlegget til Kåre Skuland følgende:
«Den norske arbeidsmiljølovens paragraf 10 bestemmer at vanlig arbeidstid ikke kan overstige 40 timer i uka. En arbeidsdag kan maksimalt være på 9 timer. Arbeid utover dette regnes som overtid som maksimalt kan utgjøre 200 timer i året. Altså skal et voksent menneske ikke jobbe mer enn 1950 timer inklusive ferieuker pluss inntil 200 timer overtid.» Men, «En kvart million nordmenn tvinges mot sin vilje til daglig overtid uten å få noen som helst godtgjørelse for det. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble 241 053 nordmenn rammet av denne uretten i 2010.» Videre: «Og ifølge Statistisk Sentralbyrå oppholder 87 % av disse barna seg i barnehagen over 41 timer i uka! For en nasjonal urett! Hvilke familietragedier er det vi legger til rette for? For et vanvittig eksperiment med den oppvoksende generasjon!»
(…) «Du tror kanskje at jeg svartmaler situasjonen, men ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2010 så har 70 % av norske ettåringer plass i barnehage og hele 85 % av dem oppholder seg der minst 41 timer i uka! Stakkars små!"
Og mot slutten skriver han: «De fleste barnehagers åpningstid er fra 7 til 17. Det er en 10-timers «arbeidsdag» for barna – altså en time lenger enn arbeidsmiljøloven tillater for en voksen. Mange barn har dessuten kun tre uker ferie fra barnehagen – to uker om sommeren og en uke fordelt på årets høytider. Det blir totalt 2450 timer i året – 600 timer mer enn det mamma og pappa totalt har lov til å jobbe.
Det er en grov forbrytelse mot den oppvoksende slekt at det ikke finnes en lov som forbyr denne uretten mot barna!» Så langt Skuland.

Så den 12.10.11 kommer, i følge Aftenposten nett, professor Ingun Hagen ved NTNU med forslag om å innføre Yoga i barneskolen. Grunnen er at det til barna stilles store krav faglig både på skole og i fritid med mye lekser.
Hagen mener bl.a. at Yoga har flere fordeler: «- Det er en stor internasjonal trend innenfor psykologien å fokusere på positiv psykologi og hva som gir mennesker en følelse av lykke, velvære og tilstedeværelse.» I følge henne skal yoga skal være full av positiv psykologi og virke beroligende, sammen med meditasjon kan en komme i kontakt med seg selv, få bedre kontakt med sin kropp med et roligere sinn og få det da bedre sosialt og med mindre mobbing.

Aftenposten skriver videre at Usha Sidana Nayar, professor i psykologi hos Tata Institute of Social Sciences i India støtter Ingun Hagen. Hvilken overraskelse… «Hun var nylig på besøk hos NTNU under India 2011, festivalen NTNU arrangerer for å styrke forholdet mellom Norge og India innenfor forskning, kultur og næringsliv. - I hinduistisk filosofi heter det at man skal være snill og trofast mot seg selv. Det er en viktig læresetning, sier Nayar til forskning.no.» En kunne være fristet til å kontakte Harald Eia for å tipse han et mulig intervju objekt…så vel ved NTNU som i deres samarbeidsland.

Det er vel på tide at noen sier at nå bør professorene roe seg kraftig ned – uten bruk av yoga - slik at de kan finne seg sjæl og ikke villede andre! Bedre var det for dem å fronte et praktisert forbud mot konebrenning i India! Samtidig burde de i rettferdighetens navn fortelle oss hva yoga i sin dype grunn er og det samme hva hinduisme er. Det er slik i dag at det er klare paralleller fra Norge over til India på det religiøse området! Man dyrker skapningen fremfor Skaperen og dermed kommer hele lovgivningen og rettsvernet for mennesket i vanry! Yoga er en religiøs øvelse der man søker en bevisstløshet eller ekstase og i den tilstand smelter sammen med det høyestes vesen. Men dette vesen er ikke Den Treenige Gud slik Han fremstår i Bibelen eller parallelt i vår norske Grunnlov. I Norge forteller man selvfølgelig ikke folk som går på yogakurs dette bakteppet for yoga, men det ligger der. Og etter hvert fanges man inn i religionen og dens konsekvens for menneskesyn og samfunn.

Mitt poeng er at om man ikke tilber den Gud som sendte sin sønn Jesus Kristus til verden for å Frelse oss fra din og min synd mot Gud, da vil man etter hvert dras inn i ugudligheten – først som personer og så som nasjoner. Eller man lærer at kvinner ikke har like høy verdi som mannen eller at deres verdi er knyttet til mannen – og da åpner en for konebrenning med mer.

Og kaster man hele Skapelsesberetningen i 1. Mosebok på historiens skraphaug og resten av Guds Ord – så åpnes det for at Staten bør ta seg av barnas oppvekst i praksis i det meste av tiden – foreløpig sover de fleste hjemme hos far og mor (for de alt for få barna som da har sin riktige far og sin riktige mor og ikke en eller annen tilfeldig person som bare flytter inn…) – men noen ser ikke det som bra heller. En rektor gjennom 40 år sa til meg her om dagen at dette var den store sorgen i samfunnet – dette med skilsmissene som raserte barna.

Og aktivt pålesse (les indoktrinere) de vergeløse barna ende mer hedenskap som vi ser plager dem!, bør tas affære i mot. 41 timers barnehage og yoga er et stykke av samme rot og de bidrar til at barna blir rotløse og rotete.