Fosterdrapet: samvittighetsfrihet fjernes i Sverige

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.05.11

Hedningeverden er overlykkelig når de kan få med seg kristne ut på galeien – som selvsagt ikke er så farlig mens de lokker – men blir til en foss av anklager når de har lykkes å føre en kristen på avveier. Der ser du – du er ikke et grann bedre enn oss andre, osv. osv.

Nå har svenskene fjernet samvittighetsfriheten for leger – retten til å reservere seg mot å være med på drap av ufødte barn. ”Sveriges riksdag har besluttet at helsepersonell ikke lenger skal ha reservasjonsrett i abortsaker.” Kun Kristendemokratene og Sverigedemokratene stemte mot. Nå skal helsepersonellet tvinges med på galeien – det gir jo litt ”fred” i sjela å få alle med på kjøret – tror man. Og slik fortsetter man om ingen sier NEI og setter seg til motverge i det offentlige rom i det ”verdslige regiment”, i de kristne forsamlinger og bønnetjenesten.

Dette er ikke noe nytt i kulturer i frafall og forfall. Vi burde virkelig la oss advare! Vi finner det i hele GT hvor barneofringene var velkjent og ble sluttstreken før Guds dom rammet nasjonen med full tyngde, konf. Jeremias og hva Gud sa om Manasses` synder – og blodoffer av barn.

Norge har drevet på i årevis og høstet fruktene av frislippet av seksuallivet – nedrivning av ekteskapet og så inn i dødens tjeneste ved å ta livet av ca 15 000 barn til året. Resultatet av dette er selvsagt underskudd på arbeidskraft som man løser med import av folk fra andre religioner og kulturer som man innbiller seg gjør samme nytta – og disse er det nok av til å ta fillejobbene for oss! For et menneskesyn. Er dette internasjonal solidaritet?

Dette mener en skal kompensere for de drepte – men da forregner en seg grovt. Det viser seg at dette er en helt annen type arbeidskraft – og fagfolk som regner på hva dette koster de nordiske land, kommer opp i titalls milliarder årlig i tap. Det ble ikke noen netto. Tidligere sentralbanksjef Skånland skrev en kronikk i Aftenposten for noen år siden: Barna vi må savne. Som finansmann påpekte han nettopp tap i arbeidskraft og tap i realøkonomi. Men det verste er selvsagt den syndebør som hoper seg opp og at Guds velsignelse viker fra landet.

Men mest av alt bør vi som hører Herren til, merke oss hva Peter sier i 1. Petersbrev 4. f.f.:

De kristne skal vokte sig vel for å la sig lokke av hedningene til å ta del i deres lastefulle levnet, om de enn må lide hån og spott av sine fiender; disse skal gjøre Gud regnskap for sin ondskap, 1-6. De skal tenke på at enden er nær, og holde sig rede til den, idet de våker og beder og elsker hverandre så de gjerne tilgir hverandre og tjener hverandre både i det timelige og i det åndelige, 7-11. De må ikke ta anstøt av sine lidelser og ikke sørge over dem, men glede sig over at de får del i Kristi lidelser, og vokte sig at de ikke selv gir årsak til at de må lide, 12-19.

1 Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, 2 så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet. 3 For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse; 4 derfor undrer de sig når I ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet, og spotter eder; 5 men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde. 6 For derfor blev evangeliet forkynt også for døde at de visstnok skulde dømmes som mennesker i kjødet, men leve således som Gud i ånden. 7 Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede, 8 og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. 9 Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr! 10 Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde: 11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. 12 I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; 13 men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel. 14 Om I hånes for Kristi navns skyld, er I salige, fordi herlighetens og Guds Ånd hviler over eder. 15 For ingen av eder må lide som morder eller tyv eller ugjerningsmann eller som en som blander sig i andres saker; 16 men lider han som kristen, da skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navn. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.”