Fangekasa Misjonssenter og NLM, Hvor vil de?

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.04.11

Inn i postkassa som vedlegg til Utsyn kommer årets program for Fangekasa Misjonssenter i Aremark, Østfold. For en som til tider kunne tenkt seg en tur dit er det så mistrøstig lesning at en vet nesten ikke om en skal bruke tid på å lese gjennom hele programmet, men når det da er gjort sitter en igjen med spørsmålet: Kan en tie stille og ikke advare, i hvert fall de som vil la seg advare, mot slik en åndelig tåke. Det skal ikke ha vært slik tåke der før, men nå synes tåken å tykne fra år til år.
Nasjonen Norge er langt inne i hedenskapet og hedenskapet har godt tak på oss – selv de som går på våre bedehus vil ikke lenger høre om Han som døde for våre synder – i hvert fall ikke når predikanten begynner å nevne konkrete synder som Jesus også døde for. Nei den snille bestefaren fra Golgata han vil de fleste høre om, gjerne over en kopp kaffe – men en dag kommer også Han igjen til dom og da spør Han ikke etter om du kjente en koselig bestefar, men om trodde i ditt hjerte av overbevisning og bekjente med din munn Han som døde for dine synder. I Sangbokens nr 164 kan vi lese denne sangen:

”Gud, jeg spør ikke etter verken sølv eller gull,
blott jeg arver din himmel, av din herlighet full.
I din livsbok der oppe hvor ditt folk tegnet er,
si meg Jesus, min frelser, er mitt navn skrevet der?

Ref:
Er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær,
der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der?

Mine synder er mange, ja, som sanden ved hav,
men du senket dem alle dypt i glemselens grav.
Enn ditt løftesord gjelder - som det står, skal det skje:
er din synd som skarlagen, skal den bli hvit som snø!

I den hellige staden, der de frelste engang,
med de salige engler synger seierens sang.
Der hvor døden er ukjent, ingen urenhet er,
hvor vi evig oss fryder - er mitt navn skrevet der?”

Vekkelsesforkynnelsen har ikke plass til alt det som nå fyller sinn og tanker og er kult.

Det fortelles fra tidligere det på Fangekasa Misjonssenter var store ospetrær som når vinden rørte bladene laget den karakteristiske lyden fra ospebladene omtrent som når de som var på sommermøtene bladde i sine Bibler. Så ble det mindre og mindre Bibler å se på møtene og en dag ble ospetrærne hugget ned, ospeløvlyden forsvant – men også bladingen i de tynne Bibelbladene  ble borte når folk sluttet å ta med Bibelen på møtet.

Ved innkjørselen til Fangekasa står det en stein med innskriften:

Himmel og jord skal forgå. Foto, Lars-Arne Høgetveit.JPG

En kan ikke primært anklage de av den yngre generasjon for hva som har skjedd i disse sammenhenger, men de som i dag er rundt de 50-70 har nok mange ganger ikke orket å legge Ordet ut for (i alle dets fasetter også inn i den enkeltes hverdag), og prente det inn i de unge – men latt de unge fylle seg med det som var i tiden. Man orket ikke å ta opp den Åndelige kampen og si nei der det skulle være nei og ja der det skulle være ja. De fikk blant annet ja til å rendyrke samlinger/møter der det bare var unge tilstede og uten en hyrde gikk fåreflokken selvsagt vill. I Himmelen er det Frelste i alle aldre! Samtidig ble Ordet tatt fra de oppvoksende generasjoner. Og derigjennom ble de frarøvet ordet om Korset som kunne gi dem Liv i Jesus og føre dem trygt hjem til Himmelen, for mange ble det antagelig en annen utgang; i Fortapelsen – fordi de ikke fikk høre Ordet om Korset slik Bibelen forteller oss det.

Bedehussang er også en del av Fangekasa og der åpner Egil Grandhagen den 2. juli arrangementet sammen med Pareli (tidligere Music Mission) med bakgrunn fra Kongshaug Musikkgymnas. Går man inn på YouTube og hører noe av Pareli der bl.a. ”Naglet til et kors på jorden”, kan en spørre seg om de selv kjenner Han som ble naglet til et kors på jorden – fordi det er larm på larm (jfr Salme 2 ”Hvorfor larmer hedningene…”) som preger fremføringen – ikke den ro og stille susen av den Ånd som preger den Jesus som gjenoppsto fra de døde etter å ha svettet blodsdråper, blitt pint, spottet og korsfestet. Kongshaug Musikkgymnas burde vært nedlagt og bygningene solgt, fordi det fører ungdommen ytterligere inn i død gudsdyrkelse (uten at flere av de unge nok aner det – de følger sine ”hyrder”).

Mange lærer i dag den oppvoksende slekt at musikkens vesen er nøytral. Det er så langt fra Sannheten som en kan komme – musikk er laget av mennesker med ånd og er dermed et åndsprodukt enten godt eller ondt – ikke nøytralt. Musikken er selvsagt laget med en hensikt. Den moderne lovsangsmusikken for eksempel med tekster er bygd opp på masse repetisjoner, med åndelig slagside og ofte spilles mye på følelser og til tider suggererende rytmer. De som er gode fagpersoner på musikk kjenner godt til hvilket musikalsk register det kan spilles på for å oppnå den ønskede virkning på de som hører. Et klassisk eksempel er å fjerne korpsmusikken i et 17. mai tog – hvilken stemning det da ofte blir…og på flere arrangementer brukes tung bass som forplanter seg med vibrasjonen inn i menneskekroppen og skaper fysiologiske endringer der som gir helt konkrete endringer i kroppen, mye kunne vært sagt om dette. Sverre Valen uttaler om musikk: ”Musikk i en eller annen form finnes i alle kulturer. Den har en veldig makt til å løfte opp eller trekke ned, og bidrar til å danne karakter og personlighet. Kunst og kultur blir i dag dessverre stadig misbrukt til å fremme spekulative retninger.” Var det noen som nevnte at musikk er nøytral i sitt vesen?
Jeg kunne sitert Jimi Hendrix og Frank Zappa som bekrefter Sverre Valens utsagn, dette er personer som har vært i kontakt med mye av de mørke sidene med musikken og brukt den aktivt for å forføre mennesker.

Det har ikke noe med ”musikksmak og behag” å gjøre at man tar avstand fra mye av denne musikktradisjonen (bl.a. med larm), men enkelt at denne musikktradisjonen er vel kjent fra hedningeland der denne musikken springer ut fra en rot fra avgrunnen i sinn preget av onde ånder og ofte kombinert med rus. NLM sender misjonærer til hedningeland og samtidig drar de hedenskapet inn på sine møter der generasjon etter generasjon blir pumpet full et sinn av uro – og til sist spør de seg ”Hvorfor lever jeg og er til?” ”Hva er meningen med livet?” ”Finnes det en Gud?” Forløsningen finner de ikke i forkynnelsen og sangtekster, fordi disse har blitt til det som klør dem i øret som Guds ord nevner i 2. Timoteus 4, 3-4:
”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.”

Svaret er gitt på disse problemene i dagens kristenhet – det finnes en nådig Gud, det finnes en Himmel og det finnes et Helvete. Fortell dem det! Fortell dem inngående hva som står i Esaias 1, 16-20:
”Tvett dere, rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne, hold opp å gjøre det som er ondt! 17 Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett, vis voldsmannen på rett vei, hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! 18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. 19 Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting, 20 men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet; for Herrens munn har talt.”

Det må ikke bli slik det står i Matteus 13, 14-15 (med flere steder både i NT og GT) der Jesus forklarer sine disipler hvorfor Han taler i lignelser til folket da Han taler om de 4 slag sædejord:
”Og på dem oppfylles Esaias' spådom, som sier: Dere skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne; 15 for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunde få læge dem.”

31. juli avsluttes Fangekasa bibelcamping med en Festivaldag. Der taler generalsekretæren i NLM og Oslo Soul Children deltar. ”De (OSC) vil garantert få det til å svinge litt ekstra på Fangekasa denne søndagen” reklameres det med. Dette er en ren manipulasjon av følelser og sinn og som trigger en del av den delen av mennesket som fører det ut i syndelivet.

”Ten Sing og Carola generasjonen” har kommet til veis ende…de synger om en gud de fleste antageligvis ikke kjenner. Bare Gud selv kjenner i bunn og grunn hvem som tror på Ham, men vi skal være klar over at i disse sammenhenger som denne musikken nå fremtrer så forkynnes det mer og mer ensidig ”evangelium” og loven tones ned og er mer eller mindre blitt borte. Det vil i praksis si at ”De ti bud” er tatt ut av pensum og der ingen lov er, tror man at behovet for Frelseren er borte, men man ønsker en frelser med liten f.. Uten loven kan man ikke få en sunn forkynnelse, hvilket vil si at de som hører, de hører ikke Guds Ord slik det skulle lyde som lov og evangelium. Hva skal de da bli Frelst i fra…? Det vet mange ikke lenger – det ser vi også i livsstil, musikkvalg, klesstil etc etc

Det er vel en ”skjebnens ironi” som gjør at Karsten Isachsen er en av mandagsgjestene på Fangekasa Misjonssenter i sommer der han lover en ”salig blanding”… Jeg betviler at alt for mange overhodet gjør seg en refleksjon over hans tilstedeværelse der, han som til stadighet fleipet med Guds Ord. Det var ikke mye plass til fleip på Langfredag da det kom jordskjelv, forhenget revnet fra toppen og ned, det ble bekmørkt, døde sto opp og gikk i gatene i Jerusalem og flere måtte innrømme at denne var Guds Sønn!
Forhenget som i følge historiker Josefus var 3,81 cm tykt og i tvunnet lin og skulle være så sterkt at to okser som dro hver sin vei ikke ville klare å rive det i stykker. Og med den revningen ble Himmelveien for oss mennesker åpnet, ikke åpnet fra oss til Gud, men aktivt åpnet fra Gud til oss ved Jesu død på korset!