Etiopias jøder og Guds dom i Midtøsten

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.07.11

 

Norge IDags siste nr forteller i en helside at ”Den siste bølge med etiopiske jøder på vei til Israel.” Det er de såkalte ”falasha mura” på 8 700 personer som nå har fått returtillatelse. Muraene er jøder som er konvertert fra jødedommen og derfor ikke tidligere er tillatt å komme til Israel. Årsaken til returen er igjen – som så mange ganger før - den politiske uro og tørkesituasjonen over Etiopia og Det afrikanske Horn.

Slik begynte det også i 1974-75 – ja, enda før. Etiopia hadde under oljekrisen som araber-landene skapte, gitt etter for araberpress og kastet ut den jødiske ambassade. Noen av møblene ble kjøpt av Misjonssambandet og plassert ved Syndenodesenteret i Awasa. Jeg fikk en slik pult da jeg var tilsatt som Development sec der i 1974-75. Opptatt som jeg var av profetiene undret jeg meg stadig over hva dette ville føre til. Svaret fikk jeg først ved en sterk opplevelse av Esaias 43 som taler om jødenes hjemkomst fra alle verdens hjørner og kraftige domsord over Etiopia og Egypt. Folkeslag skulle bli gitt i stedet for jødenes liv – dette blinde og døve folk for evangeliet, men som for Guds- og Jesu navns skyld alene nå skulle samles i Israel for å fullføre Guds planer i endetiden. Det andre svaret kom ved I. Haddals artikkel i Vårt Land i mai 1975 da han skrev om at nå var de etiopiske jøder (falashaene) godkjent som den mistede stamme etter Dan, og overrabbiner Ovadia Josef ga dem i henhold til ”Law of return” rett til å vende hjem til Israel. Årsaken var da som nå uroligheter ved krigen mot Eritrea, tørken og sulten. Så begynte hjemsendelsen fra Gondar og i nærheten av Tanasjøen (Utløpet for Blå-Nilen) hvor de fleste bodde:
1. De første 750 ble tatt ut fra en liten flyplass i Gondar.

2. Operasjon Moses kom i 1985 og fikk ut over 10 000 jøder

3. Operasjon Solomon kom da Mengisturegimet kollapset, og 14 000 ble tatt ut ved en stor 

    luftbro på 36 timer.

4. I 1999 kom de første murajødene ut selv om det var en del uenighet om det i Israel.

5. I 2002 ble 20 000 brakt i sikkerhet i Israel.

6. I 2003 under Gulfkrigen ble ytterlige jøder reddet fra Etiopia.

7. Og nå synes de siste 8 700 murajøder reddet ut, og jeg er redd at da vil dommen over de

     nevnte landene fortsette som Guds Ord taler om det.

 

Etiopiamisjonæren P. A. Bredvei skrev i sin tid boken ”Etiopia i Bibelen” hvor han ut fra Bibelens profetier forteller at også Etiopia skal komme over på feil side i kampen mot Israel. (Se bl.a. Esekiel 37-39, Gogkrigen) Det er når helvedes krefter fester grepet over landet – og han understreker at det må være en Aron og Hur der som kan holde de utrakte hender til Herren (Salme 68) oppe når nasjonen skal vri seg i angst og smerte. Jeg tror vi er på den veien nå fra revolusjonen den 12. september 1974, krig i Eritrea, rød terror i mange år, tørke og sult og millioner døde. Og tørkeperiodene fortsetter i antall og styrke samt en økende revolusjon og oppløsning av de siste rester av stabiliserende krefter i sentralstaten Egypt (ca 80 millioner) og en rekke andre araberstater over hele Midtøsten.

Tørken fører ikke bare til at naturgrunnlaget brytes ned i økende tempo – men selvsagt også til mangel på vann, mat, sulten brer seg med menneskelig sammenbrudd av liv og helse som resultat. Myndighetene allierer seg nær sagt i alle retninger etter hjelp. Og araberstatene kommer tungt inn i landet på jakt etter matjord (i Etiopia har de nå 1 million hektar, hele Norges jordbruksareal for en billig penge) for matproduksjon som ikke skal gå til etiopierne, men til Saudi-Arabia m.fl. ørkenstater.
Andre ressurser er også av stor interesse, og kineserne er inne med mannskap og kapital i enorme utbygginger av de store elvene som Omofloden med tre store demninger og kraftproduksjon. Blå-Nilen leverer ca 80 % av vannet til Nilen. Ergo er Etiopia i stigende grad i grepet på araberne og kinesere – ikke minst fordi Vesten ikke til fulle har kjent sin besøkelsestid etter Mengistus fall i 1991. ( En viss innflytelse fra Vesten er fremdeles under utbygging i Etiopia heldigvis) Men hvis tørken og demningen i Blå-Nilen tar vannet fra Egypt er Egypt ødelagt. Egypt er en ørkenstat og lever kun på vannet i Nilen.

 

Men totalbildet peker mot en videre utvikling i samsvar med det profetiske Ord- og det er at de hedenske muslimske kreftene - ikke minst representert ved ”Det muslimske brorskap” som har vært kilden til drapet av Sadat, Arafat kom derfra, al Quida m.m.fl. brutale voldsorganisasjoner i kampen mot Israel. Når nå verden jubler over opprørene i araberlandene og despotenes fall – er det få som skjønner at nå ryker de siste ”bremsene”, og så kommer den verste utblåsningen fra dypet i en samlet oppstand mot Israel – trolig fra Sydens Konge – som alltid har vært Egypt hvor dette ”Brorskap” har sitt sete. Men det vil bli knust – Gud skal sørge for det – det skjønner vi av flere profetier. (Etter det synes Gog-krigen å komme hvor Etiopia er med – men alle araberstatene rundt Israel synes borte.)

 

Vi vender tilbake til Esaias 43 hvor dommen over Etiopia og Egypt signaliseres i forbindelse med jødenes hjemsendelse. Nå er de siste jødene ute av Etiopia – og Midtøsten er i full oppløsning. Når disse kreftene nå samler seg mot Israel – holder selvsagt Gud øye med dem og styrer Sitt skaperverk og gjør det Han har forut-sagt. Ennå er Israel en betydelig krigsmakt og de har i alle krigene de er blitt påført hatt en forunderlig høyere makt til beskyttelse. Og den vil vise seg igjen på en rekke områder.
Se for øvrig fyldig artikkel med bibelsitater i: Midtøsten: Mennesket spårmen Gud rår etter Sitt Ord!

 

Herren har ikke samlet sitt folk for å la det gå under i et nytt Holocaust i Israel, men for å frelse dem og la dem bli et presteskap på jorden i Fredens rike og en velsignelse for hele verden! Det skal også styrke troens folk i en forførende og forfølgende tid. Vi skal løfte våre hoder i tro, når det skjer. Men de nasjoner som opponerer mot det - får igjen og igjen kjenne at de har å gjøre med himmelens og jordens skaper som har ført Sitt folk etter Sitt Ord og følger Sine fastsatte planer som ingen dødelige makter å gjøre noe med mot en Gud som regjerer fra evighet og til evighet. Det blir som mauren på skinna mot toget! Følg med i Midtøsten og les Skriften!