Endelig: ”skyt gaupa”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.12.11

 

Fædrelandsvennen melder 07.12.11: ”Kan skyte alle gaupene”. Det var på tide. Nå har gardbrukerne slitt med store rovdyrtap på sine egne utmarksbeiter for å produsere 12-13 % av vårt beste kjøtt – noe tilsvarende avkastningen av 800 000 da korn, ¼ av Norges kornareal. I tillegg har de holdt landskapet åpent og vakkert. Siden ca 1991 har denne galskapen pågått, klart i strid med eiendomsrett, forvaltningsrett og også Stortingsmelding nr. 35. Uendelig mye tid og krefter er brukt for å redde en rimelig fornuftig forvaltning av våre utmarksressurser.

Dette bare fordi noen naturfantaster har funnet ut at disse rovdyrene var utryddingstruet – noe de ikke var. De har jo dukket opp igjen, og nå i et antall så man endelig skjønner at noe må gjøres. Naturforvalterne trodde visst at rovdyrene, skulle holde seg etter deres planer, men fulgte selvsagt ”matfatet” til bøndene og voks i antall og styrke.


Nå melder FV at ”et helt nytt avskytingsregime i Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkeland og Lillesand” er på gang. Nå kan jegerne skyte alle gauper de ”kan se” uavhengig av kvoten. Årsaken er Rovviltnemnda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder mener at gaupa har herjet slik i saueflokkene her – at det er ”en stor risiko for saueholdet i Vest-Agder. Det skal ikke være etablert gaupebestand i Vest-Agder og Rogaland slik at området helt sør-vest i regionen, som omfatter disse fem kommunene, er buffer.” Men dette stod da granngivelig i nevnte St.melding og ble flittig sitert i min (jordbrukssjefens) innstilling til kommunene ved de årlige kvotehøringer, uten at de – uvisst av hvilken grunn - våget å følge det opp.

Aust-Agder skulle være buffer mot gaupa mot de store beitefylkene i vest, men det ble ikke fulgt opp, snarere tvert imot. Tapene ble store i Åmli, i Setesdal og ikke minst i Hornnes Vesthei med ca 26 sauebesetninger og store tap. Nå er det 3 besetninger igjen, sterkt redusert. Landbrukskontoret m.fl. i samarbeid med bøndene fikk til en stor tapsundersøkelse med Universitet i Oslo v. Ivar Mysterud. Han påviste at 40 % av tapene skyldtes gaupe og ørn –altså like på grensa til og inn i Vest-Agder. Bønder fra Vest-Agder var også med i undersøkelsen. Men det var ikke ørens lyd å få – før man nå har ødelagt en masse besetninger, arvemateriale (rovdyr sorterer ikke etter gener) og tatt motet fra mange av de dyktige sauebøndene og de som skulle tatt over produksjonen videre.

Nå skal det et skikkelig krafttak til fra myndighetenes og folkets side for å få fart på saue-produksjonen igjen og full sikkerhet for at man nå vil holde gaupa, men også de andre rovdyrene i sjakk – som bøndene gjorde det før med sunt bondevett som forvaltet sin eiendom ut i fra gammel, god og velprøvde forvaltningsskikk.