Elsker livet – elsker døden?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.01.11

 

I min daglige bibellesning stoppet jeg med det meget aktuelle vers i Salomos Ordspråk kp. 8, 35-36: ”For den som finner meg, finner livet og nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg skader seg selv, alle de som hater meg, elsker døden.”

 

Ordene er som skåret ut av vår samtid i kampen mellom kristendom og islam. Sistnevnte hater Kristus slik at de har funnet det nødvendig å feste denne løgn til Klippdomens kuppel: Gud har ingen sønn.

 

Jesus sier om seg selv: ”Jeg er veien, sannheten og livet,-.” Det er livets og det evige livs vei fra jorden mot evigheten for den som finner nåde hos Herren.

”Men den som ikke finner meg skader seg selv” – og det gjør de i sannhet med tilsynelatende med den største glede når de velger å bli selvmordsbombere. De sier det jo rett ut til oss. ”Dere elsker livet – vi elsker døden,” og så velger de dødens vei og de grusomste avstraffelsesmetoder med å grave et menneske ned til hoftene og så steine det sakte til døde.

 

En slik dødelig kilde for åndsliv, kultur- og menneskeliv kan da ikke være noe å satse på for Vestens liv og kultur – uansett hvor mye olje og penger de måtte være i besittelse av.

Det må da være mye bedre å gå til Han som har overvunnet syndefallets forferdelige konsekvenser: døden. Han som kan si: ”død hvor er din brodd, død hvor er din seier-” og stod opp på den tredje dag etter å ha overvunnet døden og blitt førstegrøden i Guds redningsplan for en fallen verden.

 

Ser vi på vår historie og forvaltning ikke minst av skaperverket, naturen – så ser vi at alle Allahs stater – som før var frodige livsbærende landskaper, nå for det meste er ørkenstater – og de selv er på jakt etter u-landenes produktive jordressurser i grådig ”landgrabbing”. De er på jakt etter livsbærende skaperressurser for å skaffe seg mat og råstoffer som deres landskaper ikke lenger kan skaffe dem. Jo da, de elsker døden – og påfører den andre samme elendighet hvis vi gir etter for deres åndsmakt.

Slik går det ikke med den som vender seg til Åpenbaringsordet fra himmelen i Bibelen:

”For den som finner meg, finner livet og nåde hos Herren.”