Tekstboks: Relatert stoff:
1. mai - Antikrists "nasjonaldag"?
Ap spisser sin totalitære praksis.

 

Einar Gerhardsen har ikke levd!

Og utenriksminister Støre lefler ikke med terrorister!


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.03.11

Disse to påstander i overskriften er like usanne som den påstanden vi skal se på i førstningen under.

Jan Pedersen skriver i www.Kommentar-Avisa.no den 12. mars følgende:
”En sametingsrepresentant fra Ap, Anders Mathisen, fornekter utryddelsen av seks millioner jøder under annen verdenskrig, samtidig som han mener at jødene sto bak utryddelser i Russland. Dette er referert i VG Nett med kilde fra avisen Finnmarken. Selv påstår han at dette ikke har noe med Arbeiderpartiet å gjøre, han ønsker bare å forandre historiebøkene! Aps sentralstyre er i løpende kontakt med Aps sametingsgruppe om saken. Assisterende partisekretær, Odd Erik Stemde tar skarp avstand fra Mathisens uttalelser, men har ingen planer om å kaste ham fra Ap, ut fra de antisemittiske uttalelsene. Det er Mathisens selv som skal vurdere om han vil forlate Ap. Ja, da er det høyt under taket i Ap. Selv om partiet foreløpig tillater Mathisen å fremme sitt syn, så bør vi registrere at en aktiv norsk politiker som er medlem i en politisk forsamling, hevder det som jeg trodde det var lover for var forbudt å hevde i Norge. Kanskje en jurist i Arbeiderpartiet kan hjelpe meg med dette? For hvis det er tillatt å hevde dette av en norsk politiker, så må vi også la f.eks. Irans president få hevde det samme, uten å bli opprørt.”

 

På nettsiden til Det Norske Arbeiderparti – er Jens Stoltenberg avbildet med en helrød bakgrunn og med sitatet: Arbeid til alle er jobb
nummer én „ samt ”Arbeiderpartiet – Alle skal med”. Burde ikke ”Sannhet i alt vi sier er jobb nummer 1” stått ved siden! ”Men ”Alle – skal med” vitner nok om partiets demokrati forståelse – der i gården er det tvang som gjelder og sannhetsgehalten blant partiets medlemmer ser vi bl.a. i hvordan de håndterer Holocaust historien og sin kontakt med Hamas.

Det var politikken til Det Nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderpartiet som førte til Holocaust – men å ta opp arven derifra bør man vel ikke fronte i Norge! Og regjeringens praksis i kontakten med ekstreme jødehatere i Midtøsten – burde snarest vært brakt inn for norske domstoler! Partiet står også i første rekke når norske skattepenger, uten revisjon, skal sendes til Hamas i Gaza. Penger som også brukes til å sende raketter mot sivile jøder…


Men så er det dessverre slik som en kar for en stund side satte på trykk, fritt etter hukommelsen – ”Jeg vet hvilket resultat Høyesterett kommer til i en sak – om jeg vet hvem som utgjør dommerkollegiet.” Underforstått er rettsstaten forsvunnet i flere og flere saker – men nå kan ”de jo reise kjerringa” med å ta tak i holdninger til flere Ap representanter både i Sameting, Storting og Regjering.

Gud tenker i nasjoner (Apostelgjerningene 17, 26-27) – Ap tenker i en global verdensorden og der passer ikke Israel inn. I Irans presteledelse passer heller ikke Israel inn – og de jobber på spreng med å gjøre terrenget likt sitt eget kart. De vil ikke lykkes! For Norge er sakene over svært alvorlige – for det er et vell av historiske hendelser som har rammet nasjon etter nasjon etter hvordan de behandlet Guds nasjon på jord, Israel. Det skulle vel være nok å nevne Tysklands historie de siste 80 år. Norge har mye å miste: sitt pensjonsfond ”sikret” i papirverdier (obs internasjonalt krakk av stort format), vår oljeproduksjon (obs jordskjelv), vår frihet (obs vår nabo i øst), vår matsikkerhet (obs vi har kun 35-40 % selvforsyning – sulten truer) etc. Da er det nevnt.