Dramatisk i Kina – hva med den norske bonden?

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.02.11

 

I Norge har vi en Jordbruksavtale som forhandles frem hvert år i april/mai. Der er nok fokuset på produksjon av nok mat på norsk jord ikke det som har fått størst fokus, men kan dette endre seg raskt? Og vil belønning i form av økt lønn til bonden som matprodusent, ved en slik endring, kunne bli slik at behovet for en Jordbruksavtale av den typen en har i dag falle bort? Det kan være grunn til å spørre seg om det når en leser de siste dagers oppslag i flere medier i inn- og utland.


Nationen melder 10.02.2011 følgende i an artikkel: ”FN frykter internasjonal hamstring av korn. Tørkekrisen som har rammet den kinesiske hveteproduksjonen kan bli langvarig, varsler kinesiske myndigheter. FN tar grep mot en ny global matvarekrise.”

”Kina produserer en sjettedel av all hvete i verden. Det kinesiske kornmarkedet har lenge eksistert fullstendig isolert fra resten av verden, men de siste årene har kineserne begynt å kjøpe inn mindre mengder korn for å supplere sin egen produksjon. Derfor er ekspertene nå bekymret for hva som kan skje hvis Kina rammes av en alvorlig kornkrise.”

Og videre: ”FAOs beregninger tilsier at den globale hveteproduksjonen må øke med tre til fire prosent i år. Å øke hvetelagrene kan bli vanskelig, og blir ytterligere vanskelig hvis krisen i Kina forverres.” Og mot slutten av oppslaget leser vi: ”Flere kornkriser på rad. Tørken i Kina er den siste i en lang rekke kriser som har rammet verdens hveteproduksjon det siste året. USA, Canada og Australia har vært rammet av tørke, til dels svært alvorlig. De siste månedene har Ukraina, som er en av verdens største kornprodusenter, innført kvoter på hveteeksport på grunn av tørke. Russland, som også produserer mye korn, har innført totalforbud mot eksport av hvete.”

 

Det skal også legges til om Kina at grunnvannet i flere regioner er under sterkt press, f.eks. i Beijing med et fall i grunnvannsspeilet på 1,2 meter/ år!


Bilde over viser hvor ekstremt viktig det nå er at også Norge tar på alvor at vårt land har en selvforsyningsgrad på 35-40 %, produsenter av mat har skjønt det lenge. Ingen av vårt lands innbyggere vil trives med at inntaket av mat reduseres til 40 %. Saudi Arabia har varslet at de som nasjon nå vil bygge opp lagerreservene sine av korn til 12 måneder – ikke fordi de ikke har penger – men fordi de frykter at deres kapital ikke vil få tak i kornet pga det bilde vi har vært innom i teksten over. Tradisjonelt er det kun 10 % av verdens kornproduksjon som blir lagt ut for salg, resten brukes innenlands der det produseres.

 

Det er mange fagfolk som nå begynner å peke på et akutt behov for økt nydyrking av en del av det potensiale Norge har på omkring 12 mill daa som altså er udyrket jord. Det pekes også på behovet for storstilt aktivitetsøkning i drenering av norsk jord, arealer som har et stort etterslep på fornying av grøftesystemene og jord som da til tider er vassjuk og dermed kan bidra til å redusere avlingene betydelig. Bl.a. har Bioforsk pekt på dette i stor grad det siste året.

 

Jord-og hagebruket har i mange år jobbet i sterk motvind, men det er viktig å huske det som Kai Munk sa en gang: ”Tenk aldri på om det nytter, men om det er sant.” Det vil gi resultater til beste for produsent og konsument!!!