Det som kan skje heretter

”Mennesket spår, men Gud rår”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  – 10.08.11

 

Hele verden samler seg nå mot Israel og vil opprette en høyst skadelig og urettferdig stat for ”det palestinske folk” – som jo ikke er noe folk – men arabere som alle de andre. Urettferdig er det fordi arabernes hat mot jødefolket - som er kommet tilbake – synes uslokkelig. Og sammen med olje- og pengemakt synes de å dra med seg det meste av verden på dette løgnprosjektet. Jødene har fått mye mindre land enn de var forespeilet av britenes Palestina fra 1917– og nå skal de fratas enda mer av det såkalte ”okkuperte” Judea og Samaria.
Okkupantene før angrepskrigen i 1967 var Jordan, og før 1917 det Ottomanske riket! Og i spissen for dette onde prosjekt synes Norge å få en fremtredende plass med J. G. Støre i spissen som endatil erklærer et åndelig
* fellesskap med disse kreftene. 

 

Men den som vil ha sikker grunn under sin fremtidsforståelse, må lese Skriften og ikke Karl Marx og hans likesinnede. Sistnevnte har gjennom historien bare påført menneskeheten terror, fattigdom og død, mens Skriftens folk har gitt verden de store gaver – ikke minst Skriften med Frelseren som Norge har nytt godt av i 1 000 år.  

Herren samler ikke jødene for deres prektighets skyld – men av samme grunn som han frelser oss ugudelige – for Sitt navns og æres skyld og nåde alene. Les Es. 43 om det blinde og døve folk, men som Herren ofrer andre folkeslag for - for å få dem hjem til Israel. Etiopia og Egypt er spesielt nevnt i disse domsakter. Og er man ikke politisk blind og døv, kan man ikke unngå å se hva som utvikler seg med disse nasjonene. For jødene kommer også i tillegg at de er elsket for fedrenes skyld.

 

Nå går revolusjonære krefter over Midtøsten, og diktaturenes siste sperre mot muslimsk ondskap svekkes og fjernes i land etter land – og inn på scenen kommer ”Muslimsk Brorskap” som har fremskaffet Arafat, Al-Quida, drepte Sadat som skaffet fredsavtalen med Israel, samt fl. Og vær klar over at Egypt alltid har blitt kalt ”Sydens Konge” – og nå samles motkreftene der mot Israel med Muslimsk Brorskap i førersetet. Men de skal få merke noe annet når de angriper.

Ordetogisrael.no melder nå følgende:I Israel uttrykte regjeringen tidlig under demonstrasjonene for å kreve Mubarakregimets fall, at dette ville føre til at den fundamentalistiske muslimske bevegelsen Muslimsk Brorskap ville kunne overta makten i Egypt. Nå synes brorskapet å ville starte denne prosessen.

Sist fredag strømmet nær 100 000 av brorskapstilhengerne inn i Kairos nå berømte Tahrir Square, for å kreve at Egypt blir lagt inn under de strenge muslimske Sharialovene, samt at det muslimske kalifat blir opprettet. Sannsynligvis har imamene i fredagsbønnen i moskeene forkynt om dette, og krevd at Egypts nåværende militære ledelse skal overgi makten til et intolerant og diktatorisk muslimsk styre. Om dette lykkes, vil nåværende fredsavtale med Israel straks bli fjernet.
Ulike nyhetsmedier rapporterte at demonstrantene ropte og bar skilt med påskriften "Vi krever at Egypt vender tilbake til sharialov. Liberale og sekulære er fiender av Allah. Løsningen er islam!" ”

Hvordan deres ødeleggelse vil skje, vet jeg ikke, men mye tyder på at Herren for det første vil reise naturkreftene mot Egypt. Tørken gjennom mange titalls år i Øst-Afrika er et mektig varsel til ørkenstaten Egypt. Tørk ut Nilen, og Egypt er ferdig. Det er nettopp det Bibelen taler om skal skje bl.a. i Esekiel 29,6-14 hvor Nilen skal tørke ut like til Etiopias grenser og dette folket på ca 80 millioner skal spres i Midtøsten i 40 år. Blå-Nilen fra Tanasjøen i Etiopia levere ca 80 % av vannet til Nilen. Nå tørker landet ut, og de bygger en stor demning i Blå-Nilen! Les også Esaias 19,5-10. Som biskop Skovgaard Petersen påpeker i ”Bibelens Krone”, boken om Johannes åpenbaring, så styrer Herren slik at ”når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Han skaperverket mot mennesket”, og da blir vi bitte små. Les også P. A. Bredveis bok: ”Etiopia i Bibelen”. Ta gjerne med deg v. 25-26 i kp. 28.


Hva Israel har i tillegg av våpen mot araberhæren ledet av ”Sydens Konge”, vet jeg ikke noe sikkert om – men jeg vil anta de har det meste av det som skal til for å beskytte seg. Og profeten Sakarias drøfting i kp. 14, 12 kan tyde på at ”neutronvåpen” har blitt tatt i bruk.

 

I alle fall er de tankene nærliggende når vi går videre til Gog-krigen som jødene har ventet på i mange år. Den er skildret i Esekiel 37-39. Der er alle nabostatene til Israel borte – og andre fiender samler seg mot Israel med Gog, Ros, Mesek og Tubal (Russland) i spissen for Iran, Libya, Gomer (Tyskland) og Torgarmarfolket (sønn av Gomer) i det ytterste Norden. Denne krigsmakt synes å være i angrep mot Nordkalotten, men blir lagt jernkroker i kjevene på og vendt om og drevet ned i ”De veifarenes dal” i Syria hvor de møter sin undergang.


Les selv, følg med og tenk.
La deg ikke rammes av Jesu sterke dom over skriftlærde og fariseere som var gode værprofeter, men tidens tegn hadde de ingen forståelse for. Leser vi Skriften og følger med, ”skal vi skjønne det når det skjer” og bli styrket i troen på Herren som åpenbarte dette mange hundre år før Kristi fødsel. Han som heter ”Jeg er” – et evig nu - og ikke avhengig av tid, men er fra evighet til evighet.

(Vil du lese mer om dette i sammenheng, kan du bestille ”Jesu Ord om endetiden” av undertegnede, kr. 45,- + frakt)

 

 

*
I Dagbladet den 23. juli 2011 skriver de:

”Jonas Gahr Støre sender metafysisk støtte til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.”

Og bakgrunnen for Dagbladets setning over er følgende uttale fra Støre:

”Vi vil i ånden være en venn og sterk støttespiller til palestinernes rett til uavhengighet og en stat.”