Tekstboks: Relatert stoff:
Midtøsten: Mennesket spår – men Gud rår etter Sitt Ord!
Profetordet om Midt-Østen, I og II.

 

Det muslimske verdensbilde

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.03.11

 

Det er store hendelser i den arabiske verden for tiden og en kan unders over hva som skjer. Vi skal ikke gå inn på en dybdeanalyse her og nå,

men henlede oppmerksomheten i denne omgang til den kunnskapen som Mark Gabriel deler med oss i linkene nedenfor.
Gabriel, er tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, Al-Azhar University. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus – med påfølgende livstruende opplevelser bl.a. prøvde hans far å skyte ham pga at Mark hadde vannæret Islam.

 

Gabriel har altså et særdeles godt utgangspunkt for å vite noe om Islam og hvordan en muslim tenker og han skriver i en av sine bøker:
”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre.

Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”

 

Intervjuet med Mark Gabriel – i deler på ca 10 minutter – finner du her:

Nr 1: http://www.youtube.com/watch?v=Tds8--EOEsk

Nr 2: http://www.youtube.com/watch?v=XSgoeplKVEs&feature=related

Nr 3: http://www.youtube.com/watch?v=XCVBp9GEFWA&feature=related

Nr 4: http://www.youtube.com/watch?v=lP3XCCg-Ub8&feature=related (Gir kanskje en feilmelding først, men trykk da oppdater side så starter den!)

Nr 5: http://www.youtube.com/watch?v=RXyrRIbjuME&feature=related