Den kristne kultur som fyrlykt

 

Intervju i Norge IDag med Jørgen Høgetveit mars 2011


Opp gjennom tiden har man brukt DE KRISTNE VERDIENE eller DEN KRISTNE KULTUREN som «fyrlykt» for å stanse og reversere avkristningen av land og folk her i landet. Nå er ET LIV MED GUD SLIK AT FOLK OG LAND LEVER UNDER GUDS VELSIGNELSE lansert som ”fyrlykt” for å stanse og reversere avkristningen av land og folk her i landet. Hvordan ser du på det siste alternativet i forhold til det første?
Ja, fyrlykten har – om en ser helt fundamentalt på det – vært forkynnelse av ”lov og evangelium”. Sant kristent liv snur mennesket innenfra slik at det bærer fukter som er omvendelsen verdig – som Bibelen uttrykker det. Slike liv gir rette frukter i familien, menighet og samfunn – og Herrens velsignelse hviler over det. Faller en fra Ordet – viker etter hvert velsignelsen og man har heller ikke noen sans for bibelske verdier.

Noen mener at det er viktig at Norge som folk og land vender om og for eksempel kutter ut en lov som tillater mennesker av samme kjønn å inngå i ekteskap, fordi vi på denne måten kan miste Guds velsignelse over folk og land - og det kan gå oss ille.  Disse viser til det som skjedde med Sodoma og Gomorra  m.v. som et eventuelt resultat av at vi vender oss bort fra Gud. Andre mener at dette er irrelevant fordi Guds nåde er så stor at det har ikke noe å si om man som folk og land fortsetter å leve i en aktiv synd.  Guds nåde er så stor at man risikerer uansett ikke å miste Guds velsignelse over folk og land. Hvordan ser du på denne uenigheten?
Skal man få leve under Guds nåde, må man tro på Han som brakte oss Guds nåde fra himmelen: Jesus Kristus. Utenfor Jesus er Gud en fortærende ild mot all synd og urettferdighet – og misbruker Guds skaperordning (èn mann og èn kvinne hele livet) ved ødeleggelsen av familielivet og lever som vi kan lese i Romerbrevet 1 – så fører det til dom og undergang som i Sodoma, o.a.

Fram til nå har KrF argumentert med de kristne verdiene og den kristne kulturen for å snu og reversere avkristningen. Bør partiet etter ditt syn vurdere og heller satse på det å leve med Gud slik at man lever under Guds velsignelse som folk og land - for å stanse og reversere avkristningen?
Å snakke om ”kristne verdier” uten kontakt med troen på Bibelen og kristent liv – er som å tro at avskjærne blomster vil fortsette å gro og utvikle seg i all fremtid uten røtter. Det er ren vranglære og en illusjon. Syndefallet og en ond verden er realiteter! Kristne verdier forutsetter et kristent liv basert på fellesskapet med nådens Gud i Jesus Kristus og daglig hjelp fra Han til å leve i Hans vilje og gjøre Hans gjerninger.