Dagens Næringsliv – uten næringsvett?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.03.11

 

Lederen i DN 10.3.11 slutter seg inn i rekkene av teknokrater og økonomer som definerer en ”næringsvei” som en vei til å tjene penger, noe det selvsagt ikke er. En næringsvei er en vei til næring – altså dreier det seg om biologi og mat. DN mener tydeligvis at landbruket skal fratas den siste lille støtte de får i en verden inne i katastrofal sult - også for folk med penger. Man kan ikke spise hverken penger eller olje. Arne Garborg hadde jo forstått det nå han skrev at en kunne ha lommene fulle av penger, men sulte, tørste og fryse i hjel om det ikke var mat, drikke og klær å få.


Denne lederen får en seg til å skrive i et land med ca 1,8 da dyrka jord pr innbygger – noe av det jordfattigste i verden. En selvforsyning av mat på 35-40 % fratrukket importert korn. Et land nesten uten kornlager – det raserte Øyangen ca i 1991, hvor beiteressursene i  97 % av Norges areal overlates til rovdyrene i stedet for å produsere 13 % av vårt beste kjøtt. En bondestand på 45 000 hvor 3-4000 gir opp hvert år p.g.a. den landbrukspolitikken som føres – og hvor pengene sløses bort på en masse annet som man tydeligvis mener er langt viktigere for barn og voksne inntil man sulter også her i den norske steinrøys. Dessuten skaffer det råstoffer for en industri på rundt 50 000 arbeidsplasser. Jeg synes heller DN burde gå inn for å stoppe de store pengekjedene som stikker av med mesteparten av det disse sliterne burde ha.


Ikke rart at de to hederskarer Per Borten (statsminister) og Trygve Haugeland (minister) laget den første Naturressursmelding for å få oversikt over Norge natur som kunne produsere mat og råstoffer og miljø. De tenkte vidt og langt – ikke kort og trangt. Og ikke å ha oversikten over naturresursene kunne bli ”skjebnesvangert” for folket, sa de. Når skal alvoret demre?