CDU og Merkel`s bibelske vurderinger?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.11

 

Tysklands forbundskansler Angela Merkel får følgende helsides overskrift i Dagen: ”Kristent menneskesyn er grunnvollen” Det er grunnvollen under CDU – kristelig demokratiske unionsparti.

De refererte det slik at hun ”gang på gang i sitt innlegg” understreket at det kristne synet på mennesket var ”et kompass som tilbyr CDU og ”mestre fremtidige utfordringer”.

Hva var så de? Jo, eurokrisen som må overvinnes. Dagen skriver: - For å overvinne eurokrisen ”Kreves det at man skritt for skritt legger grunnlaget for en politisk union” mente forbundskansler Merkel og fortsetter: ”Euroen er ikke bare en valuta, men et symbol på enhet, fred, frihet og velstand. Faller euroen, mislykkes det historiske prosjektet i Europa” - - ”kontinentet befinner seg i sin mørkeste time siden verdenskrigen”.

 

Dette er ikke en bibelsk vurdering av situasjonen – snarere tvert imot. Hele skaperteologien og de senere Guds ordninger taler imot hennes vurderinger.

Tar man utgangspunkt i Babylon og hva Herren gjorde med det storprosjektet – noe også vår første utenriksminister J. Løvland gjorde – ser man raskt at Gud vil at folk samles i nasjonal-stater – ikke de store unioner. De skal samles og leve med Guds vilje som RETTSKILDE. Vi finner det samme igjen i Ap.gj. kp. 17 hvor man også får fortalt at man skal ha nasjonalstater for å søke etter Herren som vil at alle mennesker skal bli frelst, komme til sannhets erkjennelse og bringe ut evangeliet.  

 

I 1. Tim 2, 1-2 skriver Paulus: ”Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, for konger og alle dem i høy verdighet, for at vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet.”

Derfor fikk vi liv og grenser – for at vi skulle ha rammer rundt livene våre for å ta imot Han, og leve og forvalte ut fra Hans vilje og retningslinjer som bl.a. Hans Nielsen Hauge lærte oss det da han gjenreiste Norge fra 5. april 1796 og lovene vi fikk i 1814. Lofthus hadde for så vidt en rettferdig sak, men mislyktes totalt ut fra en feil og mangelfull basis og døde i jern på Akershus i 1797 uten resultater. Hverken opprør eller unionsbygging fører til fred, frihet og velstand, det har vi solid dokumentasjon på i Bibelen, i vår og andre folks historie.

 

Freden og friheten kommer ikke ved å bygge menneskelige unioner i strid med Herrens vilje og blande sammen fabrikker, økonomi osv som EU-prosjektet går ut på. Da får man heller høre ordene til profeten Haggai kp 1 som ber oss å legge merke til hvordan det går oss med økonomien vår. Det er stor aktivitet, men det blir lite eller intet av det. ”I venter meget, og se det blir lite, og når I bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor? Sier Herren hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger øde, mens I har det travelt hver med sitt hus. Derfor har himmelen lukket seg over eder, - - - og jorden har holdt sin grøde tilbake”.

Det siste, fotosyntesen og naturressursene selve skaperverket – ofrer de fleste politikere og økonomer knapt en tanke, selv om det er basis for alt av mat og råstoffer som igjen er fundamentet for hele vår økonomi og dermed velstand. Dyrtid, hunger, rovdyr, pest og krig hører med til Herrens domsakter – og kommer i tur og orden som Bibelen forkynner det, H.N. Hauge forkynte det, og J. Løvland sa det i 1914: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre.” Eller L. Hope i 1940: ”Nå er me og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og lang”. (Etter minnet)

 

Så feil kan man altså ta. Så ute av rett fokus og prioritering kan nasjonens ledere føre oss og dermed hele folket på avveie.