”Bare matproduksjon” og Fotosyntesen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.02.11

 

”Bare matproduksjon” er noe en kan høre til tider, men er det ”bare bare” det som foregår i en av de viktigste prosessene i plantene?

 

”Fotosyntesen er en biokjemisk prosess der lysenergi blir omdannet til kjemisk energi. Ordet kommer av de greske ordene photos, som betyr lys og synthesis, som betyr å sette sammen. Energien fra sollyset blir brukt til å omdanne karbondioksid (CO2) og vann (H2O) til glukose (C6H12O6) og oksygen (O2). Fotosyntesen blir vanligvis forbundet med grønne planter og alger, men også enkelte bakterier kan utføre fotosyntese. En organisme som kan utføre fotosyntese blir ofte referert til som fotoautotrof. Fotosyntesen, sammen med celleånding, er en grunnleggende prosess for alt liv på jorden.”

 

Under ser du skissert thylakoidmembranen med elektrontransportkjeden i lysreaksjonen. Denne transporten omdanner lysenergi til kjemisk energi og foregår inne i kloroplastene som du finner inne i cellene.

 

 

Forklaring til skisse over et kloroplast (”energifabrikk”) som ligger innen i en celle

 

Stroma:

Utsiden av membranen

 

Lumen:
Innsiden av membranen

 

Licht:

Sol-lys

 

ATP:

Energi på molekylform

 
Fil:Thylakoid membrane.svg

(Skisse av innmaten av et kloroplaster som ligger inne i en celle

Og betegnes som en ”fabrikk der lysenergi omdannes til kjemisk

energi.)

 

 

(Kilde for stoffet over: www.wikipedia.org)