Agderforskning med politisk agenda?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.03.11

 

At Agderforskning fra langt tilbake har hatt en radikalpolitisk agenda for sin forskning – er etter min menig ganske klart. Flere har hevdet det i den pågående debatt i Fædrelandsvennen og det kan dokumenteres ut fra følgende: I 1978/79 reiste jeg land og strand rundt med foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover.” Et kraftig, veldokumentert oppgjør med venstresidas likhetshysteri, nye kjønnsrollemønster og angrep på den ”evangelisk – lutherske” verdi- og familieforankring av livet. Deres lovgivning var et hovedangrep på den kristen-domsbaserte kultur som venstresida ville ha vekk. Agder sa og sier NEI! Foredraget ble holdt første gang i Agder Bondekvinnelags årsmøte i januar 1978, fikk meget god mottagelse og ble spredd i tusenvis av papirkopier og kassetter fra Lynor – og spres fremdeles.

 

Både før og siden har jeg hatt frontalkollisjoner med radikalsimens ideologi ikke minst i disse spørsmål. Dette ble tydeligvis så plagsomt for Agderforskning at de sendte ut følgende mobbeangrep i form av et tykt kompendium på 124 A4 sider i midten av nittiårene hvor det het: ”SØRLANDSBILDER – Tre scenarier for Sørlandet” Jon P. Knudsen, Agderforskning.  Dette ”vitenskapelige verk” skriver på s. 113 scenario nr 3: ”Med basis i lokallag av Husmorforbundet, kristenfolket og en spontan folkebevegelse ”Slå ring om familien”, ble Sosialdepartementets retningslinjer for barneomsorg boikottet i landsdelen. Barneomsorgen fortsatte på Sørlandet hovedsakelig i sporene fra 80-tallet. Dette var særlig utpreget i ”flankekommunene” og i ”de indre bygder””. (Der bor jo undertegnede, og på Evje i Bondekvinnelagets årsmøte for tillitskvinnene på Agder begynte mitt foredrag ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” . Min uth. og merk.)

 

Og scenariet fortsetter: ”Barneombudet tok i en lengre artikkel i Fædrelandsvennen (14.09.95) bladet fra munnen: ”Det gjelder nå våre barns fremtid. Vi har ingen tid å miste. De politikere som ikke ser alvoret i situasjonen, utstyrer seg med trefot foran det viktigste løp de noen gang vil stå overfor. Her må hensynet til barnas ve og vel komme foran gårsdagens verdinormer og myter om den lykkelige familien.”

”Til dette svarte Jørgen Høgetveit i en kommentar 17.08.95 at trefot hadde folk på Sørlandet brukt før. Og tok han ikke feil, hadde en viss Reinert engang reddet seg og sine fra døden nettopp ved å aktivisere trefoten. Slik han så det, sto det også nå om liv og død, og kunne han berge liv og framtid for folk på Sørlandet med trefoten på, ville han heller det enn å løpe fullt førlig med barneombudet mot nasjonens undergang.”

Dette er selvsagt rent oppspinn og etter min mening mobbing i vitenskapelige gevanter for å nedkjempe meningsmotstandere, og fortjener heller karakteristikken til sir W. Churchill ”forkvaklet vitenskap”. Det er også langt fra real saklig debatt!