Aftenposten: ” Flykter fra Kirken” – DNK uten folk?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.03.11

 

En av de verste opplevelser en leder kan ha – må være å storme framover og så snu seg og se at absolutt ingen følger. Da burde det melde seg et ettertankens minutt – men det ser ikke ut til at verken DNK eller organisasjonen skjønner hva som skjer i folket i disse tider hvor man i liberalitetens navn forlater Sannheten.

 

Dette er det jo ingen som har bruk for! Skjønner man ikke at ved å tilpasse seg tidsånden som DNK har gjort lenge – så mister de alt og alle. Hadde de tatt kampen opp for å stå på Skriften som Jesus, apostlene, Luther og H. N. Hauge gjorde det – ville de en god stund ikke bli særlig populære – men folket ville etter hvert skjønne hvor de fikk sann hjelp og strømme til der hvor hjelp var å få til legem, sjel og ånd. Det kunne kanskje bli en liten flokk – men dog en flokk som ”Jesus kjennes ved” – og den ville nok vokse seg sterk i Guds kraft.

 

Nå skriver Aftenposten nett 14.03.11:Flykter fra Kirken.

Søndagsgudstjeneste i Vålerenga kirke for nesten tomme benkerader. FOTO: THOMAS OLSEN

Den norske kirke tappes for medlemmer. Fortsetter det i samme tempo, vil aktive kirkegjengere være borte i løpet av 30 år. Det viser tall magasinet STREK har samlet inn. De siste 17 årene peker nemlig tallene i én retning – bort fra Kirken. Hovedfunnene er: - De som uten forbehold sier at de ikke tror på Gud, har nesten doblet seg, fra 10 til 18 prosent. - Andelen aktive kirkegjengere – de som går i Kirken månedlig eller oftere – er redusert med over en tredjedel, fra 11 til 7 prosent. Dersom nedturen fortsetter vil denne gruppen være borte om 30 år. - Andelen døpte har sunket fra 81 prosent til 68 prosent. ”- - - - ”Et annet trekk som Botvar trekker frem i boken, er hvordan den religiøse passiviteten har flyttet seg aldersmessig. Mens det før var de unge som sto for frafallet, er det gruppen 55 til 65 år – den såkalte sekstiåttegenerasjonen – som leder an. - Denne gruppen er vaksinert mot religiøsitet, utdyper Botvar.” (Uth. av red.)

Dette er nok en grunn for å holde seg langt unna det synkende kirkeskip både med vielser, registre o.a. Kun en kraftig vekkelse og bevisst kamp og tilbakevending til vår gamle velprøvede grunn i Bibel og Grunnlov kan redde Norge fra det en ellers vil gå i møte.  Og det skjer ikke uten forkynnere som våger å forkynne ”lov og evangelium” med kraft, frimodighet og tillit til Gud – strakt imot vranglærere hvor de enn måtte befinne seg – og myndighetene rett imot med deres ugudelige lover. Mao full kamp i begge regimenter!

Jesu sa en gang: Mine får hører min røst – og Herrens røst hører en sjeldnere og sjeldnere i forkynnelsen som mer og mer mangler bibelsk substans og ”den hele Skrift.”. Men det er det færre og færre som merker for de leser ikke sin Bibel.