Afrikas horn – verste tørken på 60 år er på vei!

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.07.11

Det har de siste 60 årene vært uhyggelig mange tørkekatastrofer i dette området. Og katastrofene synes å komme hyppigere og hyppigere – og nå med en svært kraftig katastrofe under oppseiling der nærmere 10 millioner mennesker (mennesker som deg og meg, men vi er bosatt i trygge og egosentriske Norge uten perspektiver…) nå er truet! Det advares om at landene Djibouti, Etiopia, Kenya og Somalia er i faresonen.

Flere ganger har Norges Kommentar Avis drøftet årsaker til dette og pekt på løsninger som er svært relevante i disse områdene. Stoffet er sendt offentlige myndigheter, misjonsorganisasjoner, Stortingsrepresentanter etc etc – men temaene blir som oftest mottatt med dørgende stillhet. Enten forstår man ikke slike sammenhenger eller så har man blitt forherdet – og bryr seg i realiteten lite om at hundretusener av spedbarn, barn, ungdommer, voksne og eldre dør på den frykteligste måte. Å dø av sult er regnet for en av de verste måter å dø på. Norge har selv en beredskap på mat på kun 35-40 % på kalloribasis
– vi vil sulte den dagen tilførselslinjer kuttes inn til landet vårt. Og det er mer et spørsmål om når det skjer en om det skjer.

Klikk deg inn på denne artikkelsamlingen og spre stoffet til folk du tror kan ha nytte av dem: Nøden bl.a. i Afrika – hva kan gjøres?

Her er også en enkel artikkel om temaet: Afrikas horn sulter igjen.