1. mai bevegelsen prøver å knuse 17. mai bevegelsen


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no   29.04.11

Å ta frem sitt røde flagg den 1. mai er et kraftig signal til omverdenen om at nasjonalstaten Norge bør gå mot sitt opphør! Dette er dokumentert i artikkelen 1. mai – Antikrists ”nasjonaldag”?. Vær klar over at Den første internasjonale ble organisert i 1864 av Karl Marx, i London.
Den verdenskjente pastoren Richard Wurmbrandt, som ble forfulgt og torturert av kommunistene i Romania i 14 år, skrev et hefte på 94 sider om Marx som fikk tittelen ”Was Karl Marx a Satanist?” Wurmbrandt kan vi si la frem så mye stoff at en neppe kan dra en annen sluttning enn ja på hans spørsmål om Marx på sine eldre dager – og ser vi på hva Marx sin ideologi har munnet ut i har vi vel fjernet en eventuell tvil om hans forhold til Den Onde.
Wurmbrandt utgav også ”Marx & Satan”. Wurmbrandts kone var slave arbeider i 3 år. Richard Wurmbrandt sa allikevel: ”Jeg har bestemt meg for å avvise 'kommunismen', fordi jeg elsker 'kommunisten'. Jeg finner det ikke rett å forkynne evangeliet uten å avvise kommunismen”.

Hvorfor hater så sosialismen basisen for innholdet i den norske 17. mai? Jo, enkelt kan vi si det slik: 17. mai baserer seg på vår Grunnlov som ble vedtatt denne dagen i 1814. Denne Grunnlovens basis leser vi bl.a. i § 1 og § 2. § 1 slår fast at Norge aldri kan bli noe annet en èn nasjonalstat slik vi kan lese det i Apostelgjerningene 17, 26-27 og første ledd i § 1 lyder: ” Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige.” § 2 slår helt klart fast nasjonen Norges verdifundament, ” Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.”. Grunnloven er rett av 1. rang, som juristene uttaler det, og dermed skal Den legges til grunn for ALL lovgivning i dette land. Og Gr.l. § 112 forbyr tydelig å endre Grunnlovens ånd, altså bl.a. den siterte del av § 2 over.

Sosialsimen derimot har en global samlet verden som sitt mål og den skal være basert på humanismen og dens basis som er motsatsen til Grunnlovens basis. Vi kjenner til flere despoter oppigjennom historien som også hadde slike mål for sine utopiske drømmer – drømmer som førte til tap av millioner av liv og nød og uutgrunnelig elendighet. Deres ledere hadde bl.a. forlest seg på Det kommunistiske manifest og slukt rått det menneskesyn som ligger til grunn for Marx sin ideologi. Marx takket i sin tid i brevsform Charles Darwin for at Darwin hadde lagt det vitenskapelige grunnlaget for Marx sitt arbeid! Men istedenfor for at klassekampen fridde alle fra undertrykkelse og førte dem frem til ”Utopia” uten Gud og genuint menneskeverd, et slags fredsrike på forskudd og som fullstendig overså og overser syndefallets realitet og derfor behovet for makfordelingens absolutte nødvendighet, ble det utformet regimer som verdenshistorien husker med gru! Den globale tenkningen trosser nasjonalstaten og krenker til syvende og sist menneskeverdet på alle plan
på det groveste!
Der man kaster Naturretten på dør der dør Rettssamfunnet! Artikkelen
Grunnloven og naturretten viser oss i et glimt hvordan fundamentet for Rettsstaten er helt avhengig av et verdifundament som har sin rot ned i Gud Fader som skapte Himmel og Jord. Det så klart Eidsvollsfedrene da de utformet Grunnloven også kalt restaurasjonen i 1814, de restaurerte kristenretten fra 1000 tallet i Norge.