”- Han øydelegg partiet!” & Salme 73


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.02.11


Sigbjørn Horverak fra Bygland i Setesdalen har engasjert seg sterk for å beholde bekjennelsesparagrafen i partiet sitt KrF – Kristelig Folkeparti. Under fylkesårsmøtet i KrF i Kristiansand i helgen fikk han høre ”- Han øydelegg partiet!”, underforstått i denne hans kamp for å beholde bekjennelsesplikten.
Så er det altså også flere krefter i KrF som ønsker å fjerne bekjennelsesparagrafen på partiets landsmøte i Trondheim siste helgen i april.


I Trondheim? Der hvor slaget på Stiklestad sto i 1030 – et avgjørende paradigmeskifte i norsk historie – der Kvite Krist fikk gjennomslag i Norge og de Onde åndsmakter fikk, om ikke banesåret, så ble de kraftig redusert i innflytelse og mye hedenskap ble sopt til side i landet vårt til stor velsignelse for hele folket! Vi gikk fra hedenskap til kristendom – som også Grunnlovens § 2 vitner om.

I Trondheim satt også en fange i arresten julen 1799 – hans navn var Hans Nilsen Hauge. Hauge ble frelst på et jorde i Tune i Østfold og bekjente seg etter det alltid til Kvite Krist! Hauge skrev den julen i arresten en salme som starter slik: ”Jeg er hos Gud i Naade, Hva skader Verden mig? Lad kun den store Vaade Alt bruse med sin Sviig,…”


Jeg tror ikke på skjebnen, men det er et uttrykk som heter ”skjebnens ironi” og når KrF prøver seg på et slikt anti-kristelig vedtak i Trondheim få km fra Stiklestad og få km fra arresten til Hauge kan en spørre seg om ikke KrF nå lager sin egen regi til undergangen som en skimter under:
I Salme 73 i gamle Testamentet leser vi om Asaf – han som lurte på hvorfor det så ut til å gå de ugudelige så vel, helt til han fikk se deres endelikt – et endelikt som endte med forferdelse.
I samme Salme står det at Gud også satte de ugudeliges føtter på glatte steder, og lot dem falle, slik at de gikk til grunne. Det som synes å være et regissert spill i KrF ser ut til å gå fra det ene glatte stedet til det neste…det har ikke Norge behov for nå og det er en personlig tragedie av alvorlige dimensjoner for dem som ikke vil vedkjenne seg Kristus.