Skogenes betydning i det lokale/regionale og globale klima

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.06.09

 

Raseringen av skogene i Afrika vil fortsette ødeleggelsen av livsgrunnlaget for millioner av mennesker om ikke noe systematisk og skikkelig blir gjort av folk som forstår naturressurser og deres rette forvaltning. (Søk gjerne på temaet i www.Kommentar-Avisa.no om dette.)

 

”Uten skog, intet liv” er en brutal realitet. Jordsmonnet som skal produsere (fotosyntesen) mat og råstoffer blir borte ved flere typer erosjon og dette er fundamentet for alt liv og økonomiske virksomhet. Vannet blir borte (3/4 av nedbøren flommer bort, med skog er det motsatt), klimabildet forandrer seg drastisk og vannunderskuddene blir dramatiske. Fordi man ikke har forstått dette, er mye av norsk u-hjelp bortkastet. Det viser rapportene. Derfor kommer en heller ikke videre med å løfte misjonsfolket ute slik at de får et livsfundament av økonomi og velstand å drive sine liv og misjonen på.

 

Norge var totalt nedbeitet rundt ca 1920 – så begynte et gigantisk skogreisningsprogram som delvis virker den dag i dag. Israel har også gjenreist skogene sine i moderne tid og har kunnskaper og erfaringer for ca fem klimasoner – som også passer for Afrika.

 

 

Relatert stoff:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8066871.stm

Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur