1. mai Antikrists nasjonaldag?

1. mai – Antikrists ”nasjonaldag”?

 

(01.05.09) Hvem er klar over noe av den bakenforliggende historie når det gjelder den sosialistiske arbeiderbevegelsens feiring og markering av 1. mai? Under kan du lese litt om den åndsstrømning som denne dagen er bærer av. Avslutningsvis står det i den artikkelen: ”Å ta frem sitt røde flagg den 1. mai er derfor et kraftig signal til omverdenen om at nasjonalstaten Norge bør gå mot sitt opphør!”
Dette blir tydeligere og tydeligere når en ser hvilken affinitet til det totalitære flere politikere, som vel bekler alle de politiske farger, har lagt for en dag også i 2009. Et hovedangrep går på Grunnlovens §2 – der et samlet Storting (i stat/kirke saken) gjort sitt til å ville avvikle nasjonalsstaten Norge. De vil feire 17. mai, men ønsker ikke dens verdier!

 

Av Lars-Arne Høgtveit, i www.Kommentar-Avisa.no01.05.06

Relatert stoff:

Hva er og vil sosialismen?

 
 

 


På hjemmesiden til Det norske Arbeiderparti kan vi lese:

”1. mai er vår dag. Feiringen av 1. mai har lange tradisjoner i Norge. Det er den dagen i året da vi skal vise styrke, da vi skal mobilisere for internasjonal solidaritet. Helt fra 1890 har dette vært arbeiderbevegelsens dag.

Det var den internasjonale arbeiderkongressen som kom sammen i Paris i 1889 for å stifte Den annen Internasjonale. Etter forslag fra de fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag. Fra Norge deltok Carl Jeppesen, som sørget for at denne dagen ble valgt også i Norge. Aldri tidligere hadde arbeidere over hele Europa samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav. Her i Norge gikk arbeiderne i Kristiania og Kristiansand i demonstrasjonstog 1. mai 1890, og en rekke andre steder i landet ble dagen feiret med møter og sammenkomster.” De skriver også at ”1. mai er en viktig del av vår egen kulturtradisjon.”

 

Vær klar over at Den første internasjonale ble organisert i 1864 av Karl Marx, i London.

 

Oppslaget, på hjemmesiden til AP, kan jo synes som fine ord. Men hva ligger i ordet sosialisme? Vi kan se litt på dets innhold i praktisk politikk:

 

Den 13. Juni - 1975, 30 år etter den 2. verdenskrig, fikk loven om fri abort flertall i Norges Storting. En av frontfigurene den gang var Arbeiderpartiets Tove Phil som ved et benkeforslag fikk program festet (AP's program) et ønske om fri abort. I likestillingens navn skulle man nå få fjernet den "siste" ulikheten mellom mann og kvinne. Kvinnen skulle nå helt og fullt bestemme over sin "egen kropp" slik at hun var den avgjørende instans for hvorvidt barnet skulle få leve eller ei. Hva denne loven har medført av fortvilelse og lidelse for barn, mor og far, kan den som ikke har kjent det selv, nok bare ane.

Man er altså villig til å gå over lik for å tilfredsstille sin egen egoisme i samsvar med sin ideologi og drive barneofring på egoismens alter. Neste trinn vil bli drap på eldre (vi ser begynnelsen på dette nå), deretter drap av mongoloide og andre som ikke passer inn i det materialistiske verdensbildet. Det er jo ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å la disse leve opp.

Solidaritetstanken gjelder visst bare mellom dem som kan hevde sin rett, de andre bukker under. Ord som nestekjærlighet, tjenersinn og ydmykhet er blitt ikke-ord. Det er jo ikke underlig at dette menneskesynet er på full fart inn i det norske samfunn, fordi man i en årrekke har undervist i den norske skole og helt til topps ved våre høyskoler og universiteter at Gud er død. Man forteller der at mennesket er en tilfeldighet, et resultat av "The Big Bang" og at det har utviklet seg over fem milliarder år til hva det er i dag. Resultatet er da gitt. Mennesket har da ingen Guddommelig tilknytning i Jesus Kristus og dermed ingen egen verdi uten om den man har i sin familietilknytning og sitt bidrag til den økonomiske produksjon.

Det vil si, har man liten økonomisk nytteverdi eller er i veien på andre måter, har man ingen rett til å leve. Dette er konsekvensen av å lukke Bibelen og dermed åpne for de Sataniske kreftene som vi vet gir oss død og elendighet.” (Kilde: Hva er og vil sosialismen?, www.Kommentar-Avisa.no )

 

Hvorfor Norge fikk 1. mai inn som en offentlig høytidsdag i 1947 kan man virkelig undre seg over!

 

Kikker man i Østlandsposten før årets 1. mai kan vi bla lese: ”-Støtt Palestina – Hamas er demokratisk valgt! Vi oppfordrer alle til å delta i årets 1. mai-arrangement!” RV og AKP i Larvik v/Erik Ness.

Det er ikke tvil om hvilken ånd som man lar seg styre av denne første dagen i mai, man lar seg drive av den ånd som er totalt ødeleggende. Man støtter Hamas, de som slakter jøder, fordi de er jøder.

 

Legg også merke til følgende:

Illuminatiordenen ble grunnlagt 1. mai 1776 av Adam Weishaupt, bayersk jesuitprofessor. De vedtok syv punkter for å oppnå global kontroll. Disse skal blant annet ha gått ut på å:

-         ødelegge nasjonene

-         ødelegge protestantismen

-         oppheve privat eiendomsrett

-         standardisere utdanningssystemet og bryte opp familielivet

 

- med andre ord å bryte ned grunnelementene samfunnet vårt hviler på. Deres endelige fiende er Jesus Kristus og Hans disipler, gjenfødte kristne.

(Kilde: www.media.uio.no)

Disse grunnelementer, er etter min mening, langt på vei de grunnpilarer man driver og underminerer i dag bl.a. gjennom den rådene politikk i AP. En ødeleggelse av disse pilarer vil gjøre det langt enklere for Antikrist å komme til makten. Så kan man spør seg om det er tilfeldig at 1. mai er den sosialistiske internasjonalens ”nasjonaldag” eller ble det 1. mai som i forlengelsen av 1. mai 1776?

Vi fikk altså den 1. mai 1776 Illuminatiordenen, 1. mai 1864 Den første internasjonale og 1. mai 1889 Den annen internasjonale. Historien viser seg sjelden å være oppfylt av tilfeldigheter.

Å ta frem sitt røde flagg den 1. mai er derfor et kraftig signal til omverdenen om at nasjonalstaten Norge bør gå mot sitt opphør!