Brev til kongen?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa09.06.08

 

Under gjengir vi noe av innholdet i en e-post som kom inn til redaksjonen før helgen. En vil be de som kjenner på at det kunne være riktig i sakens anledning å sende en henvendelse til Hans Majestet Kong Harald, om å gjøre det!

 

”Ifølge norsk lov skal et lovframlegg som er vedtatt av Lagtinget eller av Stortinget i plenum, bli sendt videre til kongen for sanksjonering (Grunnloven § 77). Kongen kan etter Grunnloven nekte å sanksjonere et lovframlegg – kongens vetorett – og sende det tilbake til Tinget, som i så fall ikke får legge det fram på nytt før etter neste stortingsvalg (Grunnloven § 78). Men hvis det neste Stortinget vedtar det samme lovframlegget, blir det til lov enten Kongen sanksjonerer det eller ikke (Grunnloven § 79).

 

Dersom den nye ekteskapsloven blir vedtatt, vil den tidligst bli sanksjonert av kongen med hans underskrift i statsråd på fredag 20. juni. Fram til da kan du vurdere om du vil skrive et brev eller en e-post til kongen. 

 

Vanlige brev sendes til:

Hans Majestet Kong Harald, Det Kongelige Hoff, Det Kongelige Slott, 0010 Oslo.

Om du heller vil sende e-post, bruker du et kontaktskjema på www.kongehuset.no (http://www.kongehuset.no/c29166/kontakt.html?strukt_tid=29166 )”