Bibeltroskap fra 1. Moseboks 1. vers til siste vers

 
 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no03.03.08 

 

G.T. var Jesus og apostlenes Bibel. Den hele Skrift var og er innblest av Gud og ikke en gang en tøddel skulle gå under før det var skjedd alt sammen. Det var og er bibeltroskap – ikke en konservativ teologi av forskjellig størrelse hvor man dropper det som ikke passer inn å forkynne i tiden for da ”kommuniserer” man ikke, man ”bygger ikke broer”, man er ikke på linje med de vitenskapelige kretser hvor en ønsker å bli sett opp til og bli tatt på alvor, man er ikke åndsfylt og karismatisk nok, osv. Nei, man kommuniserer selvsagt ikke  - men frontalkolliderer med verdens tankebygninger – som Bieblen sier vi skal rive ned – for ellers river de ned alt som vi har kjent og kjært av det fedrene bygde opp med mye offer og slit.

 

Det det hele dreier seg om, er å lese Bibelen og la den innta en og under bønn og åndens ledelse vandre fra lys til lys. Gjør man ikke det – lukker Skriften seg til – for det bestemmer nemlig Herren selv ved Sannhets Ånd. Oftest gjør han det slik at den som innbiller seg ¨være  noe i verden”, sendes fattig bort – og den som ingenting er gir han et stort lys i Skriften og bruker som Sin budbærer. Bibelen og vår egen historie har rike vitnesbyrd om disse menneskene – som for all den ting de visste – Jesus og Hans Ord kunne de ikke for noen pris miste – for da mistet de alt. Men da ble de ansett som dårer og utskudd i verden – men det tålte de også – for intet kunne sammenlignes i verdi med det å eie det evige liv i Herrens Ord.

 

Nei bibeltroskap – tro-fasthet mot Skriften – det er den som er fast i troen – troen som er inngitt av Jesus selv ved Hans Ord – Han som er troens opphavsmann og fullender. Det er den trofasthet som frelser og bevarer til vi er hjemme. Intet annet, og vi har heller ingen andre å gå til. Vel finnes det de som har tatt feil – men har en villig ånd – og som vender om til sannheten – når de får den presentert.

 

Det nytter det ikke å selektere i Skriften - som starter allerede fra Bibelens første vers – og som vi ser de forferdelige konsekvensene av i dag – hvor hele skaperteologien går under – Guds ypperste skapning – fra Paradisets have. Det første og grunnleggende samfunn og menighet av mann og kvinne – med det kvinnelige og det mannlige som Guds skapte, med det kvinnelige som avfødte Adams jubelsang. Dette ødelegges - sammen med naturen - Hans bolig for menneskene.

 

Vi må aldri glemme at det helt grunnleggende teologiske spørsmål er om Gud overhode eksisterer, har åpenbart seg og har gjort det Han sier at Han har gjort i sitt Ord. Og da begynner det med at Han skapte himmel og jord. ”I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.” Joh.1, 1-3. Se også Kol. 1,16  Han skapte av intet og han gjorde det på den måten og innenfor den tidsrammen som Han selv har meddelt oss i de første versene i Bibelen. Det nytter ikke å si at man holder seg til Intelligent Design – at det står en stor intelligens bak skaperverket – men man vet ikke hvem han er osv – når Bibelen sier i Rom 1, 19-22 at det man kan vite om Gud, er åpenbart i naturen og man er uten unnskyldning og blir overlatt til en tankeverden som peker mot undergangen – så ser man det skje i Norge i dag.

Bibelen er krystallklar på dette området bare man leser det som det står skrevet og ikke legger inn tanker som ikke har sitt opphav i Skriften!

 

Det nytter ikke å si at man er bibeltro og tror at Gud er skaperen – når man samtidig sier at man med det ikke mener at Guds skapte på 6 vanlige dager og at jorden er ung selv om Bibelen ettertrykkelig sier det ved å si aften og morgen, den andre og tredje dag osv, og ordet JOM som er brukt for dag, ikke kan bety noe annet enn dag a 24 t. Bibelen gjentar det også i 2. Moseb 20,11. Holder man ikke fast ved det – men lar andre tanker innta Bibelens tankeverden – da undergraver en Bibelens Ord, Guds autoritet og opphøyer seg selv og sitt eget hode til å dominere over Herrens tanker. Da er man ikke lenger i de ydmykes rekker som får nåde.

Da blir snart Adam og Eva, syndefallet, dødens innførelse, Syndefloden etc. etc. til en myte, og Gud og Hans ord forsvinner sakte men sikkert ut av synsfeltet og andre tanker blir dominerende i menighet og samfunnsliv – som man ser det i Norge i dag. Døden kom ikke inn med syndefallet – men eksisterte for millioner av år siden sies det – stikk i strid med Herrens ord – ”bevist” finnes i fossilrekken hevder man!  Det er uhyggelig!

 

Nylig las jeg div. uttalelser om nettopp dette – bl.a. av en teolog Henriksen ved MF. Det er Vårt Land som har undersøkt hva forskjellige mener om å undervise i skapelseslæren i skolen. MF gir ”en kort innføring i Darwin i forbindelse med undervisningen i filosofi og vitenskapshistorie, sier professor Jan-Olav Henriksen.” De er intet naturvitenskaplig fakultet” må vite – så dette overlater de tydeligvis til den enkelte student, og så går det galt ikke minst med skaperteologien – men etter hvert så mye mer på MF. Ja, faktisk så mye at vi kan avskrive hele MF – som lekfolket i sin tid slet opp – for å få seg prester de kunne stole på.

Men kreasjonistene tar herr Henriksen gjerne et ”oppgjør” med: ”Kreasjonismen blir en motkultur til vitenskapen. Det er en dårlig måte å presentere kristen tro på. En får inntrykk av at kristen tro ikke godtar vitenskap.  I følge Henriksen kan ikke kristen tro argumentere mot hovedtrekkene i naturvitenskapens evolusjonsteori. Tenk det!  Dette sier altså en som skulle forsvare Skriften alene fra 1. Mose b. 1 v. samt vitenskapen som søker etter sannheten og  stille seg inn i rekken av de som river ned tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud og føre dem inn i fangenskap i lydighet mot Kristus. Nei, det gjør han ikke, men så vidt jeg husker – slipper løs homoliberale tanker – som klart strider mot Skriften og hele skaperverkets tale!

Kun tilbakevending til full bibeltroskap – Skriften alene - åpenbart av den allvitende og allmektige skaper i Han Sannhets Ord – kan nå redde Norge – fedrenes land – og misjonsbasen Norge! Det er vår Sannhets bok i vårt forhold til Gud – medmenneske i samfunn og menighet og naturen når den uttaler seg om den sak.