Skaperteologien må gjenreises

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 05.07.07 

 

Helt siden ca 1870 da darwinismen trengte inn i Norden og ikke minst Norge ved den danske jøden Georg Brandes – begynte tilliten til troens første artikkel å svikte. Gud som skaper av himmel og jord og menneskene med sine ordninger – ble etter hvert avsatt – uten å møte synderlig motstand fra teologer eller kristne. Studentene på Universitet hadde før samlet seg om de ortodoks troende prof. Gisle Johnson og den dyktige gammeltestament-utlegger Caspari. Nå fikk Brandes tak i Bjørnson, Ibsen, Kielland og Garborg, og studentene vendte seg bort fra de gamle teologene og over til de ledende diktere og brødrene Sars på Universitet, og de var begge darwinister.

Surdeigen var plantet med at det var ikke slik Gud hadde sagt det om skapelsen på seks dagers av en allmektig Gud, skapelsen av mann og kvinne, henvist til hverandre som medskapere i Guds skaperverk, så syndefallet og Noahs flom etc. Etter denne løsrivelsen av de ledende intellekter i Vesten og Norden lå veien åpen for å ta seg friheter hvor døden etter hvert høstet rike frukter.

 

Vi er nå fremme ved slutten av denne utviklingen av menneskets oppførsel i forhold til Gud, naturen og medmennesket i familie, menighet og samfunn. Vi er på vei over i det oppløste og perverse. Det er en klar dødslinje. Og det finnes ingen vei ut av dette dødsgrepet om vi ikke vender tilbake til det Gud sier om seg selv som Skaper, ordner og opprettholder av Sitt skaperverk.

 

Det er soleklart at vår kristne sivilisasjon ikke kan overleve ved å likestille religionene, likestille mann og kvinne, omdefinere ekteskapet og akseptere homofili og lesbiskhet som likestilt med samlivet mellom èn mann og èn kvinne og deres skapelse av nye barn. Å misbruke kvinnen gjennom pornografi og påfølgende praksis er enhver sivilisasjons dødslinje. Og euthanasi ved livets avslutning er en del av samme dødskult. Man må ikke tro at den vestlige sivilisasjonen skal kunne bestå ved å ta livet av etterslekta i millionvis og utslette de Gudvillede nasjonalstater ved å globalisere og importere millioner av andre mennesker med andre religioner og kulturer.

Det finnes bare en vei ut av uføret om Gud gir tid, og det er å vende tilbake til dit man tok feil av livets og dødens vei. Og det skjedde da man vendte seg bort fra troen på ”himmelens og jordens skaper” og det Han sier i Sitt Ord om Sitt skaperverk, hvordan det ble til og hvordan det skal leves i frykt og kjærlighet til Han. Motsetningene har vi i Ordet som i Salme 10, 4 ”Det er ingen Gud, det er alle hans tanker”. og Salme 11, 3 sier ”Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige.”.

Og hjelpen finner vi i Esaias 58 v 12. som bl.a. taler om gjenoppbygging av ”ruinene fra gammel tid; grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise, og de skal kalle deg murbrudds tilmurer, den som setter veier i stand, så folk kan bo i landet.” Det Gudskapte og Gudvillede ekteskap, foreldrerett og barn som Guds ypperste gave må gjenreises i tillit til Guds Ord fra 1. Mosebok 1 kp 1.v. ”Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig - - ” i alle livets sammenhenger for tid og evighet.