Kvinnefrigjøring eller kvinneforakt?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.03.07

 

I tiden fra Likestillingsloven kom, fra ca. 1977 og fremover, har man fra de fleste hold ment at man nå var inne i kvinnefrigjøringens tid. Men skilsmisser, fosterdrap og annen elendighet har fulgt i dets spor. En del av oss – var ut fra Bibelens lære – klar over at dette var innledningen på nyhedenskapets og kvinneforaktens tid. Sentralt i denne forståelsen var at man mistet all respekt på det fremste kjennetegnet på kvinnelighet – graviditet og fosteret, men det andre fulgte etter.

 

Min nå for lengst avdøde mor – menighetssøster og misjonær i Kina/Mansjuria gjennom mange år – talte flere ganger om abortloven som en uhyggelig mannfolklov.

Nå kommer out-sideren blant norske forfattere, Geelmuyden i Aftenposten den 3.3.2007 og bekrefter nettopp dette. Han konkluderer sin artikkel slik: ”Som lyst- og ekstasefremkallende bruksgjenstander blir kvinner utnyttet grovere enn noen gang. Stadig færre tar den gravide alvorlig som mor – og fosteret alvorlig som menneske. Det er blant skyggesidene ved å gjøre utdelingen av død til en bærende del av helsetilbudet. Smertelig sakte vil det gå opp for oss at man vanskelig kan begynne å gradere menneskeverd uten å nedgradere alt menneskeverd.”

Så lister han opp kvinneforakten som den nå viser seg i praksis i våre dager:

  1. Først tar han for seg lik lønn og likt arbeid – som med den utviklingen man har hatt til nå, ikke vil bli oppnådd før 3807!
  2. Kvinnen benevnes sittende i tidsklemma og travelheten som ”Woman is the nigger of the world.” Dette har man jo sett i praksis i afrikanske u-land. Det er hedenskapets praksis som nå sprer seg også i Norge etter som kristendommen nedkjempes.
  3. Prostitusjon, pornografi og sexslaveri florerer også i Norge og er en stor vare – den tredje største etter våpen og olje - internasjonalt. Men det verste av alt: voldtektene øker enormt. Misbrukte barn blir etter hvert også en vond sak. Vi har hatt 840 voldtekter siste året – når en ikke regner med mørketallene. Han antyder at hver femte jente blir misbrukt i landet.
  4. Om fosterdrapet sier han: ”Merkverdig få kvinner holder muligheten åpen for at abortloven imøtekommer mannssamfunnets og materialismens mørkeste premisser. Loven om selvbestemt abort innfrir alle mannens urgamle drømmer om å unnslippe ethvert forpliktende ansvar. Kvinnen blir alene tilbake med skyldfølelse og anger og flere års mareritter og depresjoner.

 

I sporene av dette utvikler det seg så mer eller mindre frilleliv – gryende flerkoneri – og bortenfor dette igjen flere typer perversiteter som er totalt ufruktbare.

 

Vi blir den første kultur som frivillig utsletter oss selv – skrev sentralbanksjef Skaanland i en kronikk i Aftenposten i 2001. Nå er vi på god vei – og syndesøvnen er så tung at man ikke våkner for de enkleste og mest elementære fakta og realiteter som bl.a. alle de ødelagte kvinner og den demografiske vinter. Før stod mannen opp og kjempet for sine kvinner – nå synes så mange bånd kuttet mellom kvinne og mann, at menn ikke bryr seg lenger. Dermed sprer kvinneforakten seg og utnyttelsen – og likestillingen kan kvinnen se langt etter på vei inn i det nyhedenske samfunn på basis av den ideologi – sosialismen og dens likhetstenkning – som narret dem på avveier. Det er intet nytt under solen. De som vil vite hva Esaias mener om saken, kan bare lese kp. 3 og 4.