Fra Darwin til en homofil kirke

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no06.10.07

 

Tankebygninger som reiser seg mot Bibelens lære på de forskjellige områder, er bokstavelig livsfarlige for både tid og evighet. Derfor har vi sterke påbud i Skriften om å rive dem ned. Er det noe man har avskydd i Norge, så er det slike tankemessige nedrivningsprosesser – for det blir så utrivelig av det. Den koselige og gilde stemningen som vi må ha i venneflokken – blir så fort spolert – og så velger man freden – fremfor Sannheten.

Slike tankebygninger har spist seg inn i vår kristentro i årevis og gradvis undergravd vår kristne lære og tro. Uten sann lære heller ingen sann tro, lærte Øyvind Andersen oss.

 

Hvor vi sakte, men sikkert har glidd fra synet på kvinneprester, hvor en kvinne står og representerer Far i himmelen – til fosterdrapet og homofilien – også akseptert langt inn i kirke og organisasjoner? Ja, Bibelen har fortalt oss det for lenge siden. Det er bare å lese Romerbrevet 1 og det den sier om skaperteologien og det vi trenger å ”vite om Gud” ”hans evige kraft - - som er synlig fra verdens skapelse av” og at den som ikke erkjenner det, tror det og innretter seg etter det vil det gå galt: 

-         For det første vil man være uten unnskyldning for at utviklingen går i feil retning og man til slutt befinner seg på ”glatte steder”.

-         Dernest vil han bli ”dårlig i sine tanker og deres uforstandige hjerte blev formørket.”

-         Deretter kommer hovmodet ved at man ”gjorde seg til av å være vise, blev dårer,-”.

-         Det fører videre til at en ”byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske-”

-         Og så til dyrestadier med ”fugler og av firføtte dyr og av krypdyr”, som man identifiserer seg, gjør seg lik med

 

Da kommer Guds konklusjon i Romerbrevet 1: ”Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellem, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen.”

Så blir man overgitt til skammelige lyster – som er destruktive og livsødende i sitt vesen for enkeltmennesket og tilslutt hele samfunnet. Frihet, liv og velstand går tapt.

Og slik gikk det når man ikke reiste seg mot Darwinismen – men mener at mennesket stammet fra dyret, og er enig i den materialistiske definisjonen av mennesket som la grunnlaget for ”klassekampen og likhetstenkningen” som ble dosert og spredd av det andre uhyret i vår tid: Karl Marx. Og på toppen av dette kom selvsagt han som slapp lystene løs: Sigmund Freud. Det onde trehodede kobbelet, som den danske juristen og forfatteren Poul Hoffmann omtaler dem.

 

De tankebygningene som først likestiller kvinne og mann og Guds billede parkeres, så likestilles en med dyr smått og pent for deretter å bli rent dyriske instinktvesener – ja verre enn det for man både avler avkom – men tar også livet av dem i stor skala.

Da synes Gud å sette en sluttstrek i historien til slike folk. Det vitner både GT om og den senere historie av mange folk i verden. Der familien oppløses og barnet blir drept endog i mors liv – der går det mot slutten om en er aldri så rik på jordiske gullkalver. Hele sivilisasjoner begår selvmord og går under.

Nå som biskopene, som skulle være en del av sannhetens støtter og grunnvoll i Guds menighet – gir etter for de mest grufulle ting – kan selvsagt de – men også vi som folk vente oss det verste.

 

Skal noe nytte mot dette – om Gud gir tid – er det botsbønner som vi finner dem hos kong Josafat i 2. Krønikerne 20, hos Nehemias og profeten Daniel – hvor disse fine menn bekjenner folkets synder og tar seg selv med som en del av folket og medansvarlige. Slike bønner i bot om nåde for Jesu skyld alene - blir vel mottatt i himmelen – og er vår eneste redning.