Stein og Bein

Steing og Bein som pdf-fil

Klikk her

 
                                         - Sterk bevisføring mot utviklingslæren

 

                                          Av Lars-Arne Høgetveit, cand. agric

 

De norske universitetsmiljøer og den menige mann kan glede seg over en fersk oversettelse til norsk av heftet ”Stein og Bein - Sterk bevisføring mot utviklingslæren”. Glede seg, fordi dr. Carl Wieland leder for Answers in Genesis i Brisbane, har skrevet et 60 siders hefte som på en enkel - men solid faglig/bibelsk grunn har

klart å belyse hva Guds Ord sier, hva forskning viser og hva utviklingslæren er. Det hersker i dag mye forvirring om emnet, også langt inn i kristne rekker.

Heftet gjennomgår de fleste områder, innen emnet, som man kommer borti i norsk skole og høyskole. Wieland er innom hvordan olje og gass ble til på kort tid, hvordan Syndfloden la igjen spor over hele verden også fossiler og at naturlig utvalg ikke er det samme som evolusjon.

Om genetikken skriver han: ”Moderne genetikk viser tvert i mot at alle ”menneskeraser” er ekstremt like biologisk sett. Det stemmer med det faktum at alle rasemessige karakteristikker var til stede i den ene lille populasjonen som delte seg inn i undergrupper etter Babel. Mange blir overrasket når de hører, for eksempel, at det finnes kun ett hud pigment i menneskeheten. Hvor brun du er kommer an på hvor mye du produserer av substansen melanin.”

Om radiometriske metoder skrives blant annet: ”Når kreasjonist geologer tar prøver av vulkansk stein som man vet er formet i historisk tid, og så sender inn prøvene til anerkjente laboratorier for radiometrisk datering, får man nesten utelukkende resultater i millioner av år klassen! Dette peker da sterkt mot at de underliggende antagelser for radiometrisk datering er mangelfull.”

 

Et av flere interessante avsnitt i heftet er dette: ”Den avdøde Dr Colin Patterson var senior paleontolog ved British Museum (natur historie) – en evolusjonist og fossilekspert. Han skrev en betydningsfull bok om utviklingslære – men når han ble spurt hvorfor han ikke viste noen bilder av overgangsformer mellom arter i sin bok, skrev han følgende:

”Jeg er fullstendig enig med deres bemerkninger om at det mangler direkte illustrasjoner av overgangsformer i boka.  Hvis jeg visste om noen, fossil eller levende, ville jeg visstnok inkludert dem.  Du antyder at en tegner kunne brukes til å visualisere slike overgangsformer, men hvor ville han få informasjonen fra? Jeg kunne i ærlighetens navn ikke fremskaffe det, og hvis jeg skulle overlate det til kunstnerisk frihet, var ikke det misvisende overfor leseren?(…)

Du sier at jeg i det minste kunne vise et foto av fossilet som organismen stammer fra. ”Jeg skal være åpen mot deg – det finnes ikke et eneste slikt fossil som man kan lage et vanntett argument for.””

 

Heftet, oversatt av Tom Gallatin, er lettlest og egner seg som gave både til bursdag og jul, eller til elever og studenter på skoler, høyskoler og universiteter. Det er rikt illustrert og med solide fotnoter. Heftet koster kun kr 59,- (ISBN 82-92623-00-0). Det bestilles fra AKF/Krossen Media, pb. 196, 4734 Evje eller direkte på akf-evje@online.no .