Sann vekkelse - Norges redning

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

 

Profeten Jeremias fikk til slutt beskjed fra Gud at han skulle ikke be mer for folket, for nå var dommen fast besluttet. Det er uhyggelig lesning!  Gud så at det var bedre for folket at de ble tøylet gjennom motgang og straff - at de generasjonene som var ødelagt av frafall og forfall - døde i Babylon - enn at de fikk fortsette å ødelegge seg selv i Israel.

Noen slik beskjed kjenner jeg ikke til at noen har fått enda i Norge - selv hvor ille det står til både i samfunn og menighet. Men jeg kjenner folk som ikke lenger har frimodighet å be for annet for Norge enn vekkelse - at Guds Ord må bryte gjennom å skape syndenød og skape de blodrøde synder om til de blir som den hviteste ull. Gud er den samme og mektig til å gjøre det Han har sagt. Det kan bare Guds Ord, sann forkynnelse og bønn over Guds løfter - skape. Bønn om at det må bli en sann vekkelse fra landsende til landsende - vekkelse som bryter inn i syndelivet og gjør synd til synd mot den levende Gud - Han som er en fortærende ild mot all synd - men som redder hver og en som kommer til Jesus Kristus med sine synder - som de giftstukne i ørkenen, røveren på korset og tolleren i Tempelet.

 

Store vekkelser har Gud velsignet Norge med igjennom hundreårene - også i de tider som så aller mørkest ut. I nyere tid fikk vi store vekkelser - som brøt dypt i sinn, hjerte-, vilje- og tankeliv. Det omformet hele land som vi så det med Pavo i Finland, Rossenius i Sverige, Lestadius på Nordkalotten og Hans Nielsen Hauge i Norge. Og over i den angloamerikanske verden fikk vi store vekkelser ved en rekke kjente predikanter - ikke minst i England, men i USA fikk de også igjen og igjen kjenne Guds nærhet og velsignelse. Skarer vendte om til Gud og landene ble endret og misjonerende. En har blitt dypt grepet av boken om Moody og hans følgessvenn I. D. Sankey og sanger gjennom minst 30 år. De var fra USA men virket også mye i England - og samlet forsamlinger opptil 10-15 000 og skarene -  også inn i universitetsmiljøene ble omvendt ved deres virksomhet.

En gang var statsminister Galdstone i spissen. De stod ikke bare i èn vekkelse - men noe man heller kan benevne vekkelsesbevegelse i ca. 30 år. Også her i Norge fikk vi kjenne vekkelsen gjennom Albert Lunde som stod i store vekkelser i Oslo rundt 1900 - med en ånd så mektig over byene at "Sten og Strøm" stengte forretningen midt på dagen og holdt bibeltimer for de tilsatte og interesserte kunder!

Så kom jeg til å snakke med sangevangelisten Kjell Dahlene om dette, og det viste seg at han hadde mange av sangene som ble sunget under disse vekkelsene - og han ble bedt om han kunne plukke ut 17-18 sanger og lage en CD med kommentarer til den enkelte sang. Og når en har hørt gjennom CD har det slått en at dette kanskje kunne være et nyttig redskap til å synge vekkelsens budskap inn i det norske folk igjen? Det er i allefall en stor bønneoppgave!  

 

Vi i Akademi for Kristen Folkeopplysning/ Krossen Media har ikke stort studio og masse flott utstyr, men det var heller ikke det som telte. Vi ønsket dette budskapet ut på en enkel og klar måte. Dahlene stilte opp med manus, trekkspill, gitar og piano og el. orgel kunne vi bidra med samt litt lånt og AKF utstyr. På en drøy formiddag var innspillingen unnagjort - og jeg vil påstå  - med et velsignet resultat.

 

Noen av dem har fått ny oversettelse og noen også de opprinnelige melodier som Sankey brukte. Vekkelsesangene du får høre er disse: 

1.   Å hvilken fred ...

2.   Det er en kilde fylt med blod ...

3.   Ei langt fra Guds rike ...

4.   Jeg har et budskap, en hilsen å bringe...

5.   Stol på Jesus det er alt ...

6.   Frikjøpt fra loven ...

7.  Det var nitti og ni som alle lå ... (Hør introduksjons tekstfil og sangen )

8.  Ved korsets fot hos Jesus …

9.   Frelsar til korset død …

10. Er din synd som skarlagen …

11. Just som jeg er ...

12. Nesten en kristen...

13. Ungdommens drømmer...

14. Du evige klippe...

15. Av nåde alt jeg får...

16. Farvel til sorgens og prøvelsens land ...

17. Sakte og inderlig Jesus deg kaller…

18     Jesus så inderlig kaller i dag ...

Innspillingen er frisk og variert, fordi Dahlene varierer mellom fire instrumenter: gitar, piano, trekkspill og el-orgel. Han synger med klart og med tydelig tekstuttale så budskapet kommer helt klart fram. I tillegg synger han med et foredrag som bare den har som brenner for evangeliet - som han har gjort gjennom et langt liv som bibellærer og forkynner. Fortellingene mellom hver sang er korte og konsise og bærer tydelig preg av at vi har med en som er interessert i vekkelseshistorie og har skrevet flere bøker om emnet. Det er ikke lagt til noe forstyrrende elementer av komp. o.a. Du får klar og god åndelig sang ”til føyelige melodier” som bærer budskapet ut. Det er også det som ligger Dahlene på hjertet! Vi har allerede fått hyggelig respons fra de få som til nå har hørt CDen - de bestilte øyeblikkelig flere stykker.

Så håper vi mange vil være med å bære vekkelsens budskap kledd i toner som Moody og Sankey velsignet våre forfedre med - de og deres gjerninger vi er pålagt ikke å glemme!

Nå kan vi tilby deg dette på både CD kr. 120,- pluss frakt og for de som foretrekker kassetter kan vi kanskje ordne det. Da blir det 2 kassetter a. kr. 60,-. Adr. er: AKF/Krossen Media, Pb. 196. 4734 Evje , tlf. 379-31 053 faks: 379-30157.