Norsk fossekraft truet

 

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

 

Nettavisen melder 16.05.04 at:  ”Utlendinger kan kjøpe norske fosser

 

Regjeringen vil at utlendinger skal få kjøpe norske fosser. Snikprivatisering, raser SV.

 

Regjeringen har kommet med et forslag som endrer konsesjonsloven slik at statlige eierskap av flere norske fosser i framtiden ikke vil være sikret, skriver Dagsavisen.

Det reagerer SVs stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik kraftig på:

- Med et pennestrøk og i et hastverksarbeid vil regjeringen endre loven som beskytter norske fosser mot privatisering. Dermed snik privatiserer regjeringen det norske folks eiendom og naturressurser slik at de forsvinner for godt, sier hun.

I dag må det søkes om konsesjon for å bygge ut vannfall over en størrelse på 1.000 naturhestekrefter. Regjeringen forslår å heve denne grensen til 4.000. Slik vil flere fosser kunne unndras konsesjonsbestemmelsene og hjemfallsretten.

Blir forslaget vedtatt, mener Vaggen Malvik det vil gi fritt leide til private aktører og utenlandske selskaper som vil kjøpe seg opp i norske vannfall.

 

Saken skal opp til behandling i Stortinget førstkommende onsdag.” Se høringsbrev fra regjeringen.

 

Norges Kommentar Avis

Fra historien har vi lært at mellom 50 og 70 % av norsk eiendom på 13-1400 -tallet var på den katolske kirkes hender - noe som da førte mye av norske ressurser ut av landet. Først i 1905 fikk Norge sin fulle selvstendighet og med den har vi fått ett lovverk som gir oss mer handlefrihet nasjonalt. Konkret har Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19 og industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr. 16 regler om konsesjonsplikt for erverv. Vi minner i den forbindelse om at i 1906 var 77% av norske vannfall på utenlandske hender og ”panikkloven” ble vedtatt av Stortinget 7. april 1906 for å hindre at aksjeselskaper skulle kunne erhverve vannfall uten konsesjon, fordi ytterligere salg ut av landet var under oppseiling.

Disse lovene satte opp regler for innenlands eierskap versus utenlands eierskap. Og regler for jordeie for innenbygdsboende versus utenbygdsboende. De som bodde nærmest ressursene skulle ha forvalteransvaret. De så oftest best hva den riktige naturforvaltningen var.

Konsesjonsloven (1974) gir også en sikring mot at for eksempel gårdsbruk blir spekulasjonsobjekter, og forebygger at det er mulig å kjøpe og eie en gård uten å drive den. Altså, den tar vare på naturforvaltningen som vi alle lever av!

 

Som vi ser, er vårt norske lovverk nøye gjennomtenkt, med en historisk arv og oversikt som basis!

 

Hvorfor driver så regjeringen frem det ene forslaget etter det andre som legger seg på kollisjonskurs med innholdet i dagen vi skal feire i morgen den 17. mai?!

Leser du litt i ”Relatert stoff” under ser du en trend i regjeringens internasjonaliserings arbeid og der i gjennom å legge Norge ut på salg! Vi vet at EU, da spesielt Frankrike og Tyskland, for mange år siden har kastet sine øyne på norsk olje og gass! Hvorfor skal vi hjelpe dem med å selge ut vår nasjonale arv som vi trenger for å leve her oppe i ”steinrøysa”?

 

Den internasjonaliseringen vi nå er vitne til i fra regjeringshold varsler ikke godt for Norge!

 

Forvaltningen av norske ressurser var ment å drives lokalt etter de lover som fedrene har kjempet frem! Disse lover har vist sin bærekraft i det kristne Norge.

Det norske Storting som får saken om utvidet konsesjonsgrense for norske vannfall på bordet onsdag bes avvise forslaget fra Den norske regjering!

 

 

Relatert stoff:

Tomtefesteloven og Grunnlovens § 105

Ytringsfriheten - Gr.l. §100 - lurt likevel?

Kampen om Norges utmark

Beredskap og norsk matvaresikkerhet