Adventus Domini

 

 

Andakt ved Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.12.17 (Holdt i Mållaget, 01.12.17)

 

Det nærmer seg Herrens komme. Det kalles Adventus Domini, og står for fire KOMME TIL:

1. Gud planla å komme til sitt folk i Gamle Testamentet.

2. Gud kom til sitt folk slik han hadde sagt det ved, Jesu fødsel i Betlehem.

3.Gud kommer til sitt folk nå og inntil den jordiske historie tar slutt.

4. Jesus vil komme synlig tilbake og skape en ny himmel og jord, der rettferdighet bor!


Advent er altså: skulle komme til, kom til, kommer til og skal komme til.

 

Vi skal ha ett sinn overfor Guds komme: Gjør døren høy gjør porten vid, den Ærens Konge kommer hit!!

I det lave bor Han, blant de mislykkede bor Han, hos de som roper etter hjelp bor Han, de som har et sønderbrutt hjerte bor Han. Hos oss syndere bor Han.

Og vi kristne skal bære andres syndebyrde hen til Jesus.
I min studietid i 1950-årene jobbet jeg på en privat alkoholiker klinikk. En av de ille medfarne der, hadde store traumatiske opplevelser fra krigens dager, bl.a. hadde han drept en tysk vaktpost ved et raid. Etter krigen dempet han sine sjelesmerter med alkohol. Men det hjalp ikke. En klok professor i psykiatri hjalp så godt han kunne, men oppdaget at det som måtte løse opp og kunne frigjøre, var en kristen sjelesørgers samtale. Den ulykkelige og bundne, oppsøkte meg en dag på vaktstuen og vi fikk en lang samtale om Jesus som bærer all synd, og som bærer bort all synd. Jeg fikk tilsi den plagede sjelen, syndstilgivelse i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn. Hvor det virket befriende!


Alt gjentar seg som da Jesus kom til verden. Han tilhørte en familie, Josef, Maria og Jesus. Slik var det i verden før syndefallet. Familien skulle vært midtpunktet i julefeiringen, fordi den ble komplett da barnet var født. Det var det barnet som skulle bære all vår svik og synd, og gjenopprette fred og glede.

Da kan vi i denne førjulsdagen være sikker på ADVENTUS DOMINI- Herrens komme til oss i Mållaget.

La oss ta imot velsignelsen.

La oss be Fader Vår.